Jhr Bert-Jan Peter van der Mieden (1952) “Wij zijn allemaal van innerlijke adel en adeldom verplicht”


Over Bert-Jan
Bert-Jan van der Mieden is de grondlegger van de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde vertrouwensmanagement. Alsmede van de Filosofie der Verbinding, het Ennisme, als opvolger van het postmodernisme. Tevens ontwikkelde hij het MultiMens Model en een eigen methodiek om te komen tot steviger en duurzame relaties. Hij is auteur van het standaardwerk “De mens in de 21e eeuw” en schreef inmiddels honderden artikelen op zijn persoonlijk weblog. Hij treedt tevens op als spreker en pianist en wordt regelmatig gevraagd voor diverse radioprogramma’s. Hij is actief in een aantal besturen en oprichter van de Stichting Globaliseringscentrum. In 1992 richtte hij PYRAMIDE op, bureau voor duurzame ontwikkeling en ontplooiing. Hij is daarin actief als Vertrouwens-expert, Vitaliteits-expert en Relatie-expert.

Bert-Jan van der Mieden helpt organisaties bij het vergroten en herstellen van vertrouwen, het vitaliseren en revitaliseren van organisaties en de mensen die daarin werken en leert hen hoe ze tot steviger en duurzame relaties kunnen komen. Hij helpt mensen zichzelf te hervinden en gelukkig en succesvol te worden en te zijn.

Ik stel me zelf even voor: Ik geloof in de impact van Vertrouwen, duurzame relaties en de inspirerende en stimulerende kracht van Vitaliteit en Verbinding.

“Bert-Jan maakt het onbespreekbare bespreekbaar”.

Mijn doel als vertrouwensexpert en relatie-expert is het bevorderen van onderling vertrouwen en het herstellen van geschonden vertrouwen.

Al sinds mijn jeugd heb ik een fascinatie voor het hoe en waarom van menselijk gedrag en dan met name voor de onzichtbare pantsers die we onszelf aanmeten. Zowel in de gezondheidszorg als in het bedrijfsleven werd ik indringend geconfronteerd met deze pantsers, ofwel ‘schijnpersoonlijkheden’, en de (oneigenlijke) manier waarop mensen in diverse rollen en posities met elkaar omgingen. Maar vooral ook met de consequenties daarvan voor de organisatie en voor de mensen die daarbij betrokken waren. Denk bijvoorbeeld aan conflicten, eilandencultuur, verborgen agenda’s en ziekteverzuim. Op basis van mijn levens- en werkervaring besloot ik een therapeutische opleiding te gaan volgen en begon ik in 1992 met mijn counselingpraktijk.

Mijn ervaring in de gezondheidszorg, diverse staf- en managementfuncties in het bedrijfsleven en jarenlang onderzoek naar de ‘schijnpersoonlijkheden’ van de mens, resulteerde in het standaardwerk ‘De Mens in de 21e eeuw’.

“Bert-Jan begeleidt je naar bewust geluk en steviger relaties”

In mijn boek en werk maak ik gebruik van de door mij geďntroduceerde bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde vertrouwensmanagement. Ik help mensen af te rekenen met hun schijnpersoonlijkheden en opnieuw, vanuit ons unieke Zelf, te gaan leven en werken vol vertrouwen.

Ik doe dit door het onbespreekbare bespreekbaar te maken. Door mijn loopbaan en brede ervaring ben ik in staat vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken tegelijk te benaderen. Dit helpt individuen en organisaties de juiste zaken te scheiden en te verbinden. Met als doel samen te denken in oplossingen voor duurzame ontwikkeling en duurzame relaties.

Meer snelheid, omzet en energie door vertrouwen en vitaliteit
Ik geloof dat vertrouwen dé kritische succesfactor is voor duurzame ontwikkeling en duurzame relaties. Als vertrouwensexpert en relatie-expert help ik individuen met het winnen, herstellen en vergroten van vertrouwen in de vorm van individuele coaching, training, (re)vitaliseringstrajecten en relatietherapie.

Daarnaast bied ik 3 pakketten voor zowel het creëren van meer vertrouwen in uw Zelf als het vertrouwen in en van uw medewerkers, klanten en andere belanghebbenden. Het resultaat? Meer snelheid, meer omzet en meer vitaliteit. Zowel in uw werk als privé.

Pim Fortuyn: “Tijdens het gesprek met jou ging het meest door mij heen.”
Naar aanleiding van een artikel over mijn training “Effectief luisteren” werd ik in 2001 benaderd door de VPRO en mocht ik, een jaar voor diens dood, een interview afnemen met Pim Fortuyn. Het werd een interview waarbij Pim Fortuyn zich van zijn kwetsbare kant liet zien. Hij sprak nadien lovend over “de heel onverwachte wijze van interviewen”. Het interview leidde tot veel media-aandacht en een zestal programma’s op de KRO.

Mede op grond van deze reacties en ervaringen startte ik met UwBiografie, met als doel inkijkjes te geven in de ziel van (minder bekende) mensen en anderen te inspireren met hun verhaal. Ik doe dit in de vorm van levens- en carričredocumenten en sollicitatievideo’s. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen verhaal. Inspireer anderen met uw verhaal en ga voor meer informatie naar UwBiografie.

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en een humanere wereld
Naast mijn rol als vertrouwensexpert, relatie-expert en interviewer zet ik mij in voor de rechten van de mens als oprichter van het Crowdsourcing Platform Ik Verbind. Via het platform Ik Verbind bouw ik aan een multidisciplinair netwerk, met als doel acht mensenrechtenthema’s zoals gelijkwaardigheid, veiligheid en respect te realiseren in binnen- en buitenland. Wilt u meer informatie of vriend worden van de Stichting, bezoek dan IkVerbind.

Praktische tips waar mensen direct mee aan de slag kunnen
Zoals uit bijgaande referenties mag blijken word ik tevens gewaardeerd als spreker, dagvoorzitter en gastdocent. Mijn doel is altijd om mensen te inspireren met een heldere visie op duurzaamheid en deelnemers naar huis te sturen met praktische tips waar zij direct mee aan de slag kunnen.

Inspireren met piano-improvisatie
Tot slot inspireer ik mensen op unieke wijze met mijn passie voor piano-improvisaties. Vanaf ongeveer mijn tiende jaar improviseer ik klassiek op de piano. Tijdens de vooropleiding op het Amsterdamsch Conservatorium merkte ik echter dat ik niet 24 uur per dag met muziek bezig wilde zijn. Lees hier wat er vervolgens gebeurde en hoe ik u of anderen ermee kan inspireren in combinatie met mijn diensten.

Practice what you preach!
Als ik het bovenstaande teruglees en de afgelopen twintig, veertig en zestig jaar overzie dan heeft mijn eigen ontwikkeling en ontplooiing alles te maken met Vertrouwen, Vitaliteit en Verbinding. Dat blijft continu levenskunst, maar als ik iets voor u, uw organisatie of onderneming kan betekenen neem dan contact met mij op. Alleen samen maken we er een duurzame en humane samenleving en wereld van.