Pakketten voor Impact


Uit onderzoek blijkt dat bijna 3 van de 10 werknemers de directie van hun organisatie zeer wantrouwt en gemiddeld zo’n 67% van de werknemers niet innerlijk betrokken zijn bij hun werk. Dit wantrouwen kan grote gevolgen hebben voor het personeelsverloop, de werknemerstevredenheid en de prestaties van de onderneming.

Bert-Jan van der Mieden gelooft in de impact van vertrouwen. Als vertrouwensexpert helpt hij met het winnen, herstellen en vergroten van vertrouwen.

Pyramide biedt u 3 pakketten voor zowel het creëren van meer vertrouwen in uw Zelf als het vertrouwen in en van uw medewerkers, klanten en andere belanghebbenden.

Dit vertrouwen resulteert in:
 • meer snelheid in uw organisatie, minder kosten en meer omzet
 • hogere kwaliteit, betrokkenheid en tevredenheid onder uw werknemers
 • Goede reputatie, betere relaties en meer energie

Pyramide’s unieke pakketten voor Inspiratie en Impact:


Inspiratiepakket:
 • Visie Dialoog met de opdrachtgever
 • Inspiratiebijeenkomst van een dagdeel voor realiseren van meer vitaliteit, betere resultaten en steviger relaties door het vergroten van vertrouwen
 • Evaluatiegesprek met de opdrachtgever, inclusief tips en tools voor de implementatie

Ja, ik wil meer informatie over het Inspiratiepakket

Impactpakket:
Voor meer impact zowel binnen en buiten uw organisatie biedt Pyramide het Impactpakket:
 • Visie Dialoog met de opdrachtgever
 • Diepte-interviews met directie/managementteam en andere sleutelfiguren in de organisatie: inventarisatie voor meer vertrouwen, kwaliteit en vitaliteit
 • 1 dagbijeenkomst voor inzicht en realisatie. Inclusief 1 terugkomdag
 • Actieplan voor de realisatie van minder kosten, meer omzet en realisatie van organisatiedoelstellingen
 • Evaluatiegesprek met de opdrachtgever, inclusief tips en tools voor de implementatie

Ja, ik wil meer informatie over het Impactpakket

Vertrouwen, inspiratie, vitaliteit en stevige verbindingen met de stakeholders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. U weet wat het gebrek daaraan kost:
 • Minder arbeidsproductiviteit en minder omzet
 • Meer ziekteverzuim en meer kosten
 • Tragere besluitvorming en minder slag- en daadkracht.

Bert-Jan van der Mieden biedt daarom organisaties het Vitaliteitspakket:
 • Het Impactpakket, inclusief:
 • Implementatie op Projectbasis

Het Vitaliteitspakket leidt tot de volgende resultaten:
 • Herstel en vergroten van vertrouwen, zelfvertrouwen en teamspirit
 • Vitalisering, revitalisering en optimale samenwerking
 • Steviger en duurzame interne en externe relaties. Men krijgt inzichten en handvatten mee waardoor men in staat is om effectief om te gaan met stress en dit te voorkomen. Door bewuster persoonlijk en gezamenlijk leiderschap is men in staat om zelf de behaalde resultaten te borgen voor de toekomst.
 • Significante daling van het ziekteverzuim, Intern Verzuim en voorkomen van arbeidsongeschiktheid
 • Voorkomen van ongewenst verloop
 • Optimale motivatie en arbeidsproductiviteit(een stijging van 25% is haalbaar).
 • Hogere omzet en winst en minder kosten
 • Snellere en effectieve besluitvorming en realisatie van doelstellingen

Ja, ik wil meer informatie over het Vitaliteitspakket!