Effectief luisteren: beter communiceren en samenwerken


Effectief luisteren betekent:
 • Meer grip en invloed op uw omgeving
 • Inzicht in en oplossingen voor onbegrip, onwil en wantrouwen
 • Praktische aanpak van integriteitsproblematiek
 • Minder weerstand tegen veranderingsprocessen
 • Betere balans tussen werk en privé
 • Meer samenwerking, persoonlijk initiatief en creativiteit!

Geïnteresseerd? Neem dan vandaag nog contact op met Bert-Jan van der Mieden.
"De mensen voelen zich niet gehoord."

Hoe vaak komt u bovenstaand zinnetje niet tegen in nieuwsberichten over arbeidsgeschillen? We weten allemaal wat er eigenlijk mee wordt bedoeld: de mensen luisteren niet naar elkaar. Veel mensen luisteren gefilterd en horen alleen wat ze willen horen. Ze staan daardoor niet of onvoldoende open voor verbetering. Tijdens deze training leert u de kunst van het zenden, ontvangen en het juist interpreteren beter te beheersen en toepassen, zodat u meer invloed op uw omgeving kunt uitoefenen.

Confronterende kwesties onder ogen zien
Tijdens de training ligt de nadruk op openheid, respect en verbinding. Openheid naar uzelf en de ander. Daarvoor moeten vele vragen worden beantwoord. Heeft u wel de moeite genomen om te ontdekken wie die ander is, wat hem beweegt? Communiceren we met open vizier, of vertroebelen schijnargumenten het overleg? Is er misschien een verborgen agenda? En u? Zegt u altijd echt wat u denkt? Wilt u wel luisteren?
Bert-Jan van der Mieden helpt u deze - soms behoorlijk confronterende! - kwesties onder ogen te zien. Hij verschaft u inzichten waarmee u meer invloed en grip op de communicatie kunt uitoefenen. Zo komt u sneller en efficiënter tot een vruchtbare samenwerking, recht doend aan de opvattingen en wensen van de ander én van uzelf. Met wederzijds vertrouwen en respect komt u tot resultaten.

Onderwerpen o.a.:
 • Invloed van persoonlijkheidsaspecten op de communicatie
 • Hoofd-, bij- en schijnmotieven in de communicatie
 • Integriteit, authenticiteit en schijn
 • Luisteren op verschillende niveaus
 • Kwaliteitsniveaus in uw leven: fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel
 • Capita selecta en oefeningen uit het lees-, werk- en studieboek "De mens in de 21e eeuw" van Bert-Jan van der Mieden