JUIST NU INVESTEREN IN JEZELF!

We hebben allemaal 24/7. De een kan het veel drukker hebben dan de ander, maar ‘geen tijd hebben” is een keuze. We zijn allemaal zelf verantwoordelijk voor onze tijdsbesteding en de prioriteiten die wij stellen. Onze keuzevrijheid en vrije wil zijn daarin bepalend. Laat je niet ontmoedigen door de crises waar we nu mee geconfronteerd worden en laat je zielsverlangen leidend zijn in de keuzes die je maakt voor de korte en de lange termijn. 

Door de diverse crises is het juist nu cruciaal, zelf en gezamenlijk, de regie in leven, wonen en werken stevig ter hand te nemen. De Pyramide-aanpak biedt de inzichten en handvatten om te floreren door regie, door de kwaliteit van leven op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau te optimaliseren. Daardoor gaan we denken, durven, kunnen, mogen, voelen en willen op alle zes genoemde niveaus. Een gezonde leefstijl en gezond gedrag is aan te leren. Indien nodig met hulp van professionals. Dat leidt tot een gelukkiger en beter leven op alle zes niveaus. En tot veel minder kosten en meer en diverse winsten. 

Ik nodig je uit samen koers te zetten naar bewust geluk en succes en een perspectiefvolle, luisterrijke toekomst! En samen voor echte vernieuwing te gaan – waar ook volgende generaties baat bij hebben – door optimale winst te halen uit het verleden en het heden. En door ieders kwaliteiten en talenten optimaal in te zetten. We worden geconfronteerd met pijn en lijden en schijngedrag. En met gevoelens van machteloosheid, depressiviteit, boosheid, enz. Door onze levensopdracht en levensopgave als basis te nemen en in mogelijkheden, kansen en uitdagingen te denken, zijn we in staat om dat onder ogen te zien. En om problemen en vraagstukken optimistisch en positief te (blijven) benaderen en schijn en lijden waar mogelijk te voorkomen en op te lossen. 

Door realisatie van je verlangens en doelstellingen en door inzicht in je Zelf; je ware persoonlijkheid en in je schijnpersoonlijkheid, krijg je de regie weer in handen. Dat leidt tot juiste beslissingen en keuzes en gedragsverandering. En dat leidt tot het gewenste resultaat. Pyramide biedt de handvatten om een PersoonlijkRegiePlan te maken voor alle zes kwaliteitsniveaus van leven. Door acceptatie van de huidige situatie en het hebben van toekomstperspectief voel je je beter en heb je de energie om bewuste stappen te zetten. 

Het boek “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw’ biedt je diverse mogelijkheden om de antwoorden in je Zelf te (her)vinden. In dit boek staan interviews met vijftig leidinggevenden, werkzaam in verschillende maatschappelijke disciplines. Een bijzondere schat aan kennis, inzichten en jarenlange ervaring vanuit diverse invalshoeken van mensen die je anders niet zo gauw zou ontmoeten. Door het bestuderen van het boek en het werken met de bijbehorende Regiekaarten krijg je niet alleen meer inzicht en concrete handvatten hoe je tot vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit kunt komen, maar ga je vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit ook ervaren. Sluit je dus aan bij Pyramide en pak de regie in leven, wonen en werken, door op alle zes niveaus bewust te leven, door je intelligentie op elk van die niveaus optimaal in te zetten.

Bekijk de brochure