Realisatie duurzaamheidsdoelstellingen

Realisatie duurzaamheids-doelstellingen

Sinds 2004 maakt Pyramide zich sterk voor de Mensen- en Kinderrechten (de MKR) en de Millenniumdoelen, die in 2015 vervangen werden door de Sustainable Development Goals (de SDG’s). Met haar methodiek en instrumentarium brengt Pyramide die binnen het bereik van individuen, teams en organisaties. En geeft zij aan welke winsten daar voor organisaties, voor de samenleving en wereldwijd mee te behalen zijn. Pyramide biedt daartoe een unieke, integrale aanpak van de SDG’s, de onderliggende targets en de MKR. Daardoor worden er sneller en betere resultaten gehaald. Met de training “Realisatie duurzaamheidsdoelstellingen” en het opleidingstraject: “Inzicht in en perspectieven van de SDG’s en de MKR” en het Pyramide Keurmerk biedt Pyramide de inzichten en handvatten om effectief, efficiënt, flexibel en op ethisch verantwoorde wijze duurzaamheid te realiseren.

Download de brochure voor meer informatie of neem contact met ons op.