Realisatie duurzaamheid

Realisatie duurzaamheid

Sinds 2004 maakt Pyramide zich sterk voor de Mensen- en Kinderrechten (de MKR) en de Millenniumdoelen, die in 2015 vervangen werden door de Sustainable Development Goals (de SDG’s). Met haar methodiek en instrumentarium brengt Pyramide die binnen het bereik van individuen, teams en organisaties. En geeft zij aan welke winsten daar voor organisaties, voor de samenleving en wereldwijd mee te behalen zijn. Pyramide biedt daartoe een unieke, integrale aanpak van de SDG’s, de onderliggende targets en de MKR. Daardoor worden er sneller en betere resultaten gehaald. Met de training “Realisatie duurzaamheidsdoelstellingen” en het opleidingstraject: “Inzicht in en perspectieven van de SDG’s en de MKR” en het Pyramide Keurmerk biedt Pyramide de inzichten en handvatten om effectief, efficiënt, flexibel en op ethisch verantwoorde wijze duurzaamheid te realiseren.

Download de brochure voor meer informatie of neem contact met ons op.

“Leiders en managers krijgen niet alleen een beter inzicht hoe ze meer perspectief kunnen bieden en richting kunnen geven aan de organisatie, maar ook hoe de organisatiedoelen te realiseren zijn in lijn met de mensen- en kinderrechten en het voldoen aan de Sustainable Development Goals.”

“Het lijkt er ingewikkelder door te worden, en het is ook best een exercitie, maar we komen zo wel tot bewustere keuzes. Door de targets behorende bij de SDG’s te verbinden met de diverse artikelen van de mensenrechten en de kinderrechten wordt het doel concreter en zal het meer gaan leven bij de stakeholders.”