Home

Floreren door regie

Pyramide begeleidt sinds 1992 individuen, teams en organisaties om te kunnen floreren door regie op basis van innerlijke zekerheid. Onze unieke Pyramide-methodiek wordt reeds door vele leidinggevenden en organisaties succesvol gebruikt. Tevens brengt Pyramide individuen, teams, organisaties en de samenleving naar de nieuwe, perspectiefvolle werkelijkheid.

Pyramide is het toonaangevende bureau op het gebied van Perspectiefvol leiderschap en praktische duurzaamheid. Pyramide is trendmaker en begeleidt individuen, teams en organisaties met woord en daad naar een luisterrijke toekomst.

Pyramide verzorgt daartoe met haar Partners: (internationaal) gerenommeerde docenten, trainers en experts, onder andere de top-opleidingen “Transformeren naar Perspectiefvol leiderschap” en “Inzicht in en perspectieven van de SDG’s en de MKR”. Ontdek op deze website hoe ook jij en anderen kunnen floreren door regie in leven, wonen en werken en verlangens en doelstellingen kunnen realiseren.

Over Pyramide

“Alleen op basis van persoonlijk leiderschap en verbondenheid komen we tot de door ons gewenste toekomst”

De missie van Pyramide

Individuen, teams en organisaties laten floreren door regie, waardoor wij met elkaar in staat zijn een luisterrijke toekomst te realiseren voor de huidige en toekomstige generaties.

De visie van Pyramide

We gaan floreren door regie in leven, wonen en werken, als we luisteren naar onszelf, de ander en het andere en de stappen zetten van onzekerheid naar vertrouwen, van vertrouwen naar verbondenheid en van verbondenheid naar vitaliteit. Op basis van Het Ennisme; de filosofie van de Verbinding, en door Perspectiefvol leiderschap op basis van persoonlijk leiderschap, komen we tot bewust worden, bewust zijn en bewust doen. En kunnen we onze verlangens en doelstellingen realiseren. Daardoor, en door multidisciplinaire samenwerking, komen we tot bewust geluk en succes en tot een betere en duurzame wereld. Zodoende creëren wij een luisterrijke toekomst voor de huidige en toekomstige generaties.

“Geen filosofie en theorie zonder de praktische toepassing daarvan”

Wat Pyramide doet en hoe zij dat doet

Pyramide is met haar Partners hét sparring bureau voor leidinggevenden: bestuurders, commissarissen & toezichthouders, directeuren, managers en ondernemers.

Pyramide begeleidt individuen, teams en organisaties in het realiseren van hun verlangens en doelstellingen, door het aanbieden van diverse trajecten, bijeenkomsten, optredens, publicaties, artikelen en videopodcasts. Alle diensten en producten van Pyramide en haar Partners zijn ontwikkeld op basis van hun persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing en de door hen verkregen en doorleefde kennis, inzichten en (internationale) werkervaring. Daardoor, en doordat de Partners werkzaam zijn in de verschillende maatschappelijke disciplines, kunnen zij optimaal bijdragen aan het realiseren van de missie en visie van Pyramide. De Partners kenmerken zich door hun originaliteit, creativiteit en innovatiekracht en hun resultaatgerichte aanpak.

De aanpak van Pyramide zet de mens centraal en koppelt de team- en organisatiedoelen aan persoonlijke doelen. Mensen leren weer te luisteren naar zichzelf, de ander en het andere. Alleen daardoor – en door bewust te worden, bewust te zijn en bewust te doen – komen we tot vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. En kunnen we betekenisvolle ambities vertalen naar actie. Samen zorgen we ervoor dat je mensen zich beter voelen en beter presteren. En dat is wat je wilt. Want bewuste en gelukkige mensen zijn succesvoller en zorgen voor succesvollere teams. En voor organisaties die, samen met de in- en externe stakeholders, meer impact maken voor een duurzame wereld.

Tevens spant Pyramide zich sinds 2004 in voor het realiseren van duurzame organisaties en een duurzame samenleving. Met het Pyramide Keurmerk is Pyramide de eerste en enige organisatie die zowel de Sustainable Development Goals als de Mensen- en Kinderrechten voor organisaties renderend binnen bereik brengt. Door de Pyramide-aanpak kunt u uw duurzaamheidsdoelstellingen, en de rapportage daarover, optimaal realiseren. En, indien gewenst, op effectieve en efficiënte wijze komen tot het behalen van het B-Corp-certificaat en/of andere duurzaamheidskeurmerken.

Tenslotte stelt Pyramide zich ten doel wereldwijd Globaliseringscentra op te richten, met als doel het bevorderen van welvaart en welzijn op lokaal, regionaal, en landelijk niveau, onder andere door het realiseren van de MKR en de SDG’s. De netto-opbrengsten van Pyramide worden mede daartoe aangewend. Voor meer informatie klik hier.

Over Bert-Jan van der Mieden

“Ieder mens is van innerlijke adel en adeldom verplicht”

Jhr. Bert-Jan Peter van der Mieden, oprichter en partner bij Pyramide, laat als ‘vertrouwensexpert’ en ‘luisterleraar’ leiders en teams floreren door regie. Als specialist in het komen tot, herstellen en vergroten van vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit helpt hij sinds 1992 met Pyramide en haar Partners het geluk en succes in organisaties te vergroten.

Eerder werkte hij in de geestelijke gezondheidszorg, vervulde hij diverse staf- en managementfuncties in het bedrijfsleven en was hij, na zijn ontwapenende interview met Pim Fortuyn in 2001, presentator van diverse tv-programma’s. 

Bert-Jan is Trendmaker, grondlegger van de bewustwordingspsychologie, het Ennisme: de filosofie van de Verbinding, Perspectiefvol Leiderschap en van vertrouwensmanagement. Want zo stelt hij: “Er wordt wel gesproken en geschreven over vertrouwen, maar vertrouwen moet je managen.” Hij is auteur van de boeken ‘De mens in de 21e eeuw’ en ‘Eenheid in verscheidenheid’. Onlangs verscheen zijn laatste boek ‘Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw’. Een standaardwerk voor leiders die hun invloed en positieve impact willen vergroten. 

Hij is oprichter van de stichting Globaliseringscentrum die zich sterk maakt voor de realisatie van de Sustainable Development Goals en de mensen- en kinderrechten. Bert-Jan was tevens lid van de Raad van Toezicht van een Anbi-Stichting en vervulde als lid en als voorzitter diverse bestuursfuncties.

Hij volgde diverse opleidingen en trainingen en rondde in 1991 de opleiding tot Psychosociaal Werkende succesvol af. Vanuit Pyramide is hij daardoor niet alleen werkzaam als coach, loopbaanprofessional en trainer, maar ook als psychosociaal- en relatietherapeut en vertrouwensexpert. Door die bijzondere mix van professionele kennis en ervaring kan hij mensen zowel in hun werk- als in hun privésituatie begeleiden. Dat blijkt effectief en efficiënt te zijn en wordt door alle betrokkenen zeer op prijs gesteld. Zo is hij bijvoorbeeld de verschillende generaties in familiebedrijven van dienst bij het realiseren van hun verlangens en doelstellingen.

Zijn professionele breedte en diepgang blijkt al jaren ook een goede basis te zijn voor het begeleiden van bestuurders, commissarissen, directeuren, managers en ondernemers. Bert-Jan is een gewaardeerd sparringpartner voor de board, o.a. inzake het aannemen van managementteamleden en directeuren en het begeleiden van de bedrijfsopvolging, waaronder die in familiebedrijven.

Download hieronder de brochure over de dienstverlening van Pyramide voor familiebedrijven.

Als pianist en spreker treedt Bert-Jan op in binnen- en buitenland, waarbij hij mensen met zijn klassieke piano-improvisaties weer leert luisteren naar zichzelf en de ander. Want buiten winnen, begint binnen. 

Wat anderen over Bert-Jan zeggen

Hans Bax, lid Raad van Bestuur Sakura Colors Corp. Japan en chairman Sakura International Holdings  / Koninklijke Talens. Voorheen honorair consul van Polen:

“Wanneer je de verantwoordelijkheid hebt binnen je organisatie, of in een deel daarvan, en mensen optimaal in een baan wil laten functioneren, kan de methode, door van der Mieden aangereikt, een succesvol hulpmiddel zijn om met deze verantwoordelijkheid om te gaan. Als bestuurder en voorzitter van de Raad van Toezicht van een internationale onderneming heb ik van der Mieden regelmatig, graag en met succes ingezet.”