Spreker / Pianist

Spreker / Pianist

Spreker / pianist Bert-Jan van der Mieden.

Bert-Jan van der Mieden laat als ‘vertrouwensexpert’ en ‘luisterleraar’ leiders en teams floreren door regie. Als specialist in het komen tot, herstellen en vergroten van vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit helpt hij het geluk en succes in organisaties te vergroten. Bert-Jan is Trendmaker, grondlegger van de bewustwordingspsychologie, het Ennisme: de filosofie van de Verbinding, Perspectiefvol Leiderschap en van vertrouwensmanagement. Leidend tot innerlijke zekerheid, helderheid en duidelijkheid. Hij leert mensen weer te luisteren naar zichzelf, de ander en het andere. Alleen daardoor – en door bewust te worden, bewust te zijn en bewust te doen – komen we tot vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. En kunnen we betekenisvolle ambities vertalen naar actie.

Bert-Jan van der Mieden treedt op als spreker, als pianist en als spreker / pianist. Natuurlijk kan dat voor een eenmalige gebeurtenis, als bijdrage aan een congres of andere bijeenkomst. Zo droeg hij bijvoorbeeld met zijn klassieke piano-improvisaties onder andere bij aan een afscheidsbijeenkomst van een werknemer, speelde en/of sprak hij op uitvaarten en bruiloften, droeg hij als consultant en met zijn pianospel bij aan het realiseren van een strategisch plan, verzorgde hij als spreker / pianist een zondagsdienst en een concertdiner voor de internationale relaties van een multinational, trad hij op in bedrijven en zorginstellingen en verzorgde hij recitals en huisconcerten.

Maar naast deze eenmalige optredens ontwikkelde hij een uniek concept in de sprekers- en evenementenbranche: het MultiOptreden.

Een optreden met een terugkombijeenkomst. Met tevens de mogelijkheid om tussentijds contact met hem te hebben. Daardoor kan men een en ander toetsen in en direct koppelen aan de praktijk. In de terugkombijeenkomst wordt een en ander geëvalueerd. En worden de punten op de i gezet om de verlangens en doelstellingen te realiseren! Meerdere terugkomstbijeenkomsten zijn uiteraard bespreekbaar, maar in twee bijeenkomsten wordt er al een uitstekend fundament gelegd voor het realiseren van verlangens en doelstellingen op de korte, middellange en de lange termijn! Veel meer rendement dus en een directe koppeling naar de praktijk.

 

Het MultiOptreden+

Bij het MultiOptreden+ krijgen de deelnemers elk het boek “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw” en een set Regiekaarten. Tijdens de bijeenkomsten en de tussenliggende periode wordt daar al mee gewerkt en individueel en in teams kan men daar direct mee aan de slag.

Thema’s die tijdens de optredens aan de orde komen zijn:

* De nieuwe werkelijkheid: samen op koers naar een luisterrijke toekomst

* Floreren door regie in leven, wonen en werken op basis van innerlijke zekerheid

* Perspectiefvol leiderschap, op basis van persoonlijk leiderschap

* Realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen met optimaal draagvlak

Voor een offerte kunt u rechtstreeks contact opnemen met Bert-Jan van der Mieden.

bjpvandermieden@pyramide.nl / 0653 313 147.

Een aantal reacties van luisteraars

“Het optreden van Bert-Jan van der Mieden kenmerkt zich door zijn authenticiteit, integriteit en bescheidenheid. Zelfs als hij spreekt en pianospeelt luistert hij naar zijn publiek.”

“Uniek hoe jij gebruik maakt van de stilte.”

“Dit had ik niet zien aankomen. Wat een bijzondere oefening.”

“Een moment van Synergie. Een gever gaf een ontvanger een gift, wat hij in warmte ontving. Een klankspel als dankspel”.

“De combinatie van de woorden gevolgd door een improvisatie bracht mij bij mijn diepste tranen. Vooral het verlangen onder het verdriet. Mijn verlangen blijkt groot te zijn … Hartelijk dank!”

“Wauw! Wat was dit geweldig! Je prachtige spel raakt, geeft inzichten en ontspant. Dit zou veel meer moeten gebeuren binnen het vaak hectische dagelijks leven. Dit doet ieder mens goed.” 

“Wat een mooie ervaring om jouw pianospel te mogen ervaren. Bijzonder om te merken wat dit voor reacties teweegbrengt. Ik wens je veel mooie optredens voor vele diverse publieken.”

“Ik kan me niet ontspannen. Na het pianospel merkte ik dat ik heerlijk ontspannen was.”

“Een bemoedigend, positief en inspirerend verhaal. Daar hadden we behoefte aan. Confronterend ook, want van der Mieden draait er niet omheen. Maar ook met nieuwe inzichten en handige Regietips, zoals hij die noemt. We hebben ze direct opgepakt.”

“Na zijn optreden werken we nu voorafgaand aan onze vergadering eerst een half uur met de Regiekaarten”.

“Bert-Jan heeft voor ons gespeeld op ons Supplier Event bij Chateau De Raay in Baarlo. Tijdens een zakelijk diner heeft hij de ruimte weten op te vullen met aangename, professionele en inspirerende pianomuziek. De diversen stukken die hij opgevoerd heeft werden vooraf op een zeer bescheiden, maar spirituele manier voorgesteld. Onze gasten hebben genoten van zijn optreden en hij heeft daarmee bijgedragen aan een zakelijke, maar toch zeer aangename sfeer. Daar dit event voor ons de eerste keer was en experimenteel, kan ik nu stellen dat het optreden van Bert-Jan van der Mieden bijgedragen heeft aan louter superlatieven!”

“Managers en directeuren zijn veelal geen echte luisteraars. Maar je geeft een boeiende visie weer. Met name de vragen, oefeningen en tips zijn van belang.”

Bert-Jan van der Mieden is een geïnspireerd en gedreven mens. Hij is een zeer goed spreker, die zijn gehoor op een integere en boeiende wijze goed weet te boeien en altijd de aandacht weet vast te houden. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig, zodat de stof goed voor het voetlicht komt. Door zijn levenservaring en zijn werkervaring als coach, counselor, trainer en adviseur weet hij de interactie met groepen mensen te organiseren op een natuurlijke, onderhoudende en daardoor leerzame wijze. Het interactieve element en het zoeken naar discussie en verdieping van inzichten is kenmerkend voor zijn stijl van werken en presenteren. Hij wekt een bescheiden indruk, terwijl hij onbescheiden grote vraagstukken en levensvragen agendeert. Dat is een goede combinatie. Hij is daarbij iedere keer weer in staat zijn gehoor aan de hand van vragen en voorstellingen mee te nemen op een zoektocht naar het eigene en het wezenlijke.”

“Bert-Jan van der Mieden weet op voortreffelijke wijze invulling te geven aan een dagvoorzitterschap. In de discussie is hij rustig. Hij treedt de vragenstellers open en beminnelijk tegemoet en vraagt zonodig na als de vraag onduidelijk is. Ook bij verschillen van mening en inzichten weet hij door kennis van zaken en een soepele opstelling steeds botsingen te voorkomen. Dat maakt zijn optreden zeer plezierig. Altijd, daar waar mogelijk, verdiepend, verbredend en integrerend. Zijn authentieke, enthousiaste, inspirerende en verbindende optreden levert een wezenlijke bijdrage aan het welslagen van de conferentie. Bert-Jan mocht na afloop rekenen op positieve reacties van diverse deelnemers.”

“Door zijn rustige verteltrant, gebruik makend van de stilte en goed inspelend op de behoefte aan concrete, in de dagelijkse praktijk bruikbare handvatten en inzichten, ziet Bert-Jan kans om het door hem geïntroduceerde, en bij het merendeel van het publiek nog onbekende, begrip bewustwordingsmanagement zeer helder over het voetlicht te brengen. Wij bevelen hem met het volste vertrouwen aan om voordrachten te houden voor een publiek van diverse religieuze en maatschappelijke achtergronden.”

“Door zijn duidelijke, goed onderbouwde en praktijkgerichte verteltrant weet hij, ook na het genieten van een warme lunch of diner, zijn publiek te boeien. Daarbij schroomt hij niet om eventueel de deelnemers individueel en per tafel aan het werk te zetten met een, zeer persoonlijke, invuloefening. Opmerkelijk is welk een positief effect dit heeft op de energie in de zaal, waardoor een levendige interactie per tafel en plenaire terugkoppeling tot stand komt. Bert-Jan is in staat om op kundige wijze, improviserend inspelend op de aangeboden informatie, de verbinding te leggen tussen hetgeen door individuen en eventuele subgroepen wordt ingebracht.”