Publicaties

Publicaties

De mens in de 21e eeuw

Dit boek levert een bijdrage aan je innerlijke groei, ontwikkeling en ontplooiing. Aan het levensgeluk van jou en de ander. Door de gestelde vragen, oefeningen en tips kun je met de verworven inzichten direct aan de slag. Het gaat om bewust worden, bewust zijn en bewust doen. Leidend tot verbetering van de kwaliteit van ons leven op fysiek, emotioneel, mentaal, sociaal, relationeel en spiritueel niveau.

De prijs van het boek is € 30,00, inclusief 9% BTW. De verzendkosten zijn € 3,00.

Reacties van lezers

“Uw psychologisch inzicht, helder beschreven vanuit de praktijk, doet me goed. Ik beveel het graag aan.” 

“Met veel herkenning heb ik uw boek een eerste maal gelezen. Ik ben voornemens om zeer binnenkort het boek een tweede maal te lezen en de oefeningen ter hand te nemen.”

 “Met je vragen nodig je mensen uit verder te kijken en hun bewustzijn te verdiepen.”

“Ik vind het een zeer uitgebreid werk dat heel veel aspecten van het Zijn belicht.”

Reactie in 2005 van Hare Majesteit Koningin Beatrix, via haar Algemeen Secretaris: 

“Het boek getuigt van een diep inzicht en begrip voor al hetgeen mensen beweegt. In vertrouwen in ons zelf en vertrouwen in de naaste wordt een hoopgevend perspectief gegeven.”

Eenheid in verscheidenheid

In dit boekje geef ik de uitdagingen aan waar we voor staan en gaan op basis van het Ennisme; de filosofie van de Verbinding. En hoe wij door persoonlijk leiderschap en het en-en-denken kunnen komen tot perspectiefvol leiderschap. Door ons te herinneren wat ons universeel verbindt, met respect voor diversiteit, komen we tot een vitale samenleving en organisaties die floreren door regie. Het bevat een hoopvolle en positieve boodschap, zowel voor leiders, managers, werknemers als andere lezers. Omdat het afwijkt van het geijkte denken wil men het boekje nog weleens herlezen. Het dieper doordenken leidt namelijk tot inzichten die energie geven en nieuwe perspectieven bieden. Door bewust koers te zetten naar eenheid in verscheidenheid creëren we samen een bewustere en daardoor betere en duurzame wereld. En succesvollere organisaties. Dat wens ik jou en ons allemaal toe.

De prijs van het boek is € 19,50, inclusief 9% BTW. De verzendkosten zijn € 3,00.

Reacties van lezers

“Een mooie nieuwe denkrichting om organisaties en de samenleving anders in te richten.”

“De auteur vliegt hoog over op een aantal thema’s, en is daarmee in staat om een nieuw holistisch perspectief te schetsen. Hij introduceert onder meer het Ennisme (als contrast tegenover het vele of-of-denken) en deelt een nieuwe vorm van leiderschap. De auteur biedt een mooie nieuwe denkrichting om zowel organisaties als de samenleving anders in te richten.”

“Waardevol vind ik hoe de auteur aangeeft dat de broodnodige veranderingsprocessen beginnen bij de mens als individu. Het MultiMensmodel en de ideeën over de meerdimensionale wereld helpen om de eigen plek en mogelijkheden te verstaan en ernaar te handelen.”

Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw.

De visie van vijftig (inter)nationale leiders en managers uit verschillende maatschappelijke disciplines verpakt in persoonlijke interviews. Auteur Van der Mieden sprak met hen over succesvol leiderschap en management. Hij ontmoette leiders in de meest uiteenlopende beroepen, zoals een zeezeiler, opperrabbijn, hoofdredacteur, orkestleider, Eerste Kamerlid, lid raad van bestuur zorgverzekeraar, manager hogeschool en een directeur van een reisorganisatie. Het boek, met overigens een muzikaal randje, bevat waardevolle tips en bouwstenen voor het realiseren van resultaten.

Van der Mieden vraagt in zijn interviews naar zin en betekenis van het leven (is er een hoger doel?), hoe we wereldwijd uit verschillende crises kunnen komen, welk persoonlijk leiderschap er van ons wordt verwacht en hoe we kunnen komen tot welvaart en welzijn voor iedere wereldburger.

Het resultaat:
Door de regie stevig ter hand te nemen in leven, wonen en werken komen we tot een evenwichtige en duurzame samenleving, voor huidige en toekomstige generaties.

De prijs van het boek voor particulieren is € 75,00, inclusief 9% BTW en inclusief de verzendkosten. De prijs voor BTW-plichtigen is € 75,00, exclusief 9% BTW. 

Wil jij ook graag een set Regiekaarten bij het boek? De prijs voor particulieren is € 45,00, inclusief 9% BTW en inclusief de verzendkosten. De prijs voor BTW-plichtigen is € 45,00, exclusief 9% BTW. 

In het boek bevinden zich o.a. een aantal werkbladen. Twee ervan geven wij hierbij digitaal, als voorbeeld daarvan. Indien je een van de trajecten volgt bij Pyramide, ontvang je bij het boek de gehele set Werkbladen digitaal.

Reacties van lezers

Feike Sijbesma, lid van het bestuur van het World Economic Forum en tot begin 2020 bestuursvoorzitter van DSM: ‘Een perspectiefvolle visie en concrete aanpak waar alle stakeholders profijt van kunnen hebben. Met dit boek en de Regiekaarten geeft Van der Mieden een roadmap om de Sustainable Development Goals binnen het bereik te brengen van iedere organisatie en burger.’

Inge Scholman, Board Refreshment: ‘Het is een lijvig boek waarin veel ‘leiders’ uit de sport, kunst, politiek, profit en not or profit hun positieve ervaringen delen. In het boek delen topbestuurders en filosofen hun visie op de belangrijkste eigenschappen van een leider (nu en in de toekomst). Juist de verscheidenheid aan antwoorden kunnen een goed hulpmiddel zijn om na te denken over jouw eigen stijl en als reflectie op hoe je je als leider wilt opstellen.’

Evert Pieter van der Veen, predikant en auteur: ‘Het boek “Perspectiefvol leiderschap” is op royaal formaat uitgegeven, heeft een mooie lay-out die plezierig leest en is ook fraai geïllustreerd. Uitgangspunt voor de auteur is een “filosofie van verbinding” waarmee hij de lezer – leidinggevende in een organisatie – aan het denken wil zetten. Het draait om vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. Daartoe zijn er ook vele “regietips” om mee aan de slag te gaan zodat het gelezene in praktijk kan worden gebracht.’

Lees hier de volledige recensie van Evert Pieter van der Veen.

Plaats een bestelling