Pyramide bestaat 30 jaar! Reis mee naar de nieuwe, perspectiefvolle werkelijkheid!

Floreren door regie

Behalve in de individuele en de relatietrajecten kunnen we elkaar gelukkig weer in bijeenkomsten ontmoeten. Omdat ze een enthousiaste ontvangst krijgen en tot bijzondere resultaten leiden, start Pyramide met:

 • De inspiratiediners. Een cyclus van zes diners met ondersteuning door het online Pyramide Inspiratiemanagement Systeem. Startdatum 22 september 2022.
 • Het PyramideRegieNetwerk. Met ondersteuning door het online PyramideRegieNetwerk Systeem. Startdatum 29 september 2022.
  bekijk hier de brochure

En met de trajecten:

 • “Met vertrouwen naar succesvolle organisaties door regie”. Startdata 11 mei, 07 september en 2 november 2022.
  Meer informatie
 • “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap”. Startdata 24 mei 2022 en 08 november 2022.
  Meer informatie

 

Het Pyramide Keurmerk

Om het floreren door regie te bevorderen, maakt Pyramide zich sinds 2004 sterk voor de Mensen- en Kinderrechten (MKR) en de Millenniumdoelen, die in 2015 vervangen werden door de Sustainable Development Goals. (SDG’s) De Pyramide-aanpak brengt die binnen het bereik van individuen, teams en organisaties en leidt tot diverse winsten die organisaties daarmee kunnen realiseren. Het belang van rapportages over hun activiteiten op het gebied van duurzaamheid en MVO neemt toe. Het Pyramide Keurmerk helpt daarbij. Door het Pyramide Keurmerk kan men de MKR en de SDG’s sneller, beter en renderend implementeren in de doelstellingen van de organisatie. Het wordt, evenals de trajecten en het PyramideRegieNetwerk, digitaal ondersteund. https://www.pyramide.nl/pyramide-keurmerk/

 

 

Bijdragen aan het realiseren van verlangens en doelstellingen 

Dat is sinds 1992 de focus en missie van Pyramide. Onze visie is dat we alleen op basis van persoonlijk leiderschap floreren en bijdragen aan een duurzame, menswaardige en vreedzame wereld. Elk traject, elke bijeenkomst en het Pyramide Keurmerk staat in dienst van en draagt bij aan het geluk en succes van jou en anderen. Zeker in deze tijd, met de diverse crises en de oorlog in Oekraïne, is er behoefte aan regie, realistisch optimisme en positivisme en nieuw toekomstperspectief. Dat biedt Pyramide al dertig jaar en ook de komende jaren.
Zie het bijgevoegde overzicht. 

 

Een paar bijzondere checklists

In deze omstandigheden vieren we het dertigjarig bestaan van Pyramide niet met een feest, maar met een vernieuwde website – met o.a. inspirerende artikelen, inclusief Regietips – en met nieuwe brochures. In de praktijk blijkt dat individuen, teams en organisaties om de volgende redenen baat hebben bij deze brochures:

 • De citaten, spreuken en andere wijsheden hebben in de begeleiding hun diensten bewezen
 • De informatie, met de overzichten en de aangegeven resultaten, wordt als checklist gebruikt ten behoeve van het realiseren van verlangens en doelstellingen op de korte en lange termijn.

Zie de brochure inzake de individuele trajecten en de andere links naar de brochures. Doe er je voordeel mee!

Samen op reis naar de nieuwe, perspectiefvolle werkelijkheid

Ten tweede nodig ik je uit om met mij op reis te gaan. Door de Pyramide-aanpak vinden we de antwoorden op het lijden en de problemen, vraagstukken en uitdagingen die deze tijd met zich meebrengt. Daardoor kunnen we, op realistische wijze, positief en optimistisch zijn en blijven! We hebben allemaal een beeld van wat wij wensen in leven, wonen en werken. De urgentie is er om een bewustere en daardoor betere en duurzame wereld te realiseren, kwaliteiten en talenten optimaal in te zetten en te benutten en multidisciplinair samen te werken. Dat is allemaal realiseerbaar. Pyramide brengt individuen, groepen, teams, organisaties en de samenleving naar de nieuwe, perspectiefvolle werkelijkheid!

 

Schrijf je in voor een van de trajecten, voor de Inspiratiedinercyclus en/of het PyramideRegieNetwerk en/of verwijs ernaar s.v.p. Onderzoek of jouw of een andere organisatie baat heeft bij de BoardroomRegieSessies en/of de workshop “Luisterrijk werken”. Draag met het Pyramide Keurmerk bij aan een duurzame, menswaardige en vreedzame wereld. Voor je verwijzingen ben ik je erkentelijk. “Hoe meer zielen, hoe meer vreugd”, dus laten we er op een later moment een mooi feest van maken! Ik verneem graag van je.

 

Met hartelijke groet,

Bert-Jan van der Mieden.
www.pyramide.nl
bjpvandermieden@pyramide.nl
0653 313 147.