Samen de gewenste resultaten realiseren!

Waar we nu staan
De coronamaatregelen zijn nauwelijks vrijwel allemaal verleden tijd, of we worden geconfronteerd met de verschrikkingen van de oorlog in Oekraïne. Dat is dichtbij en roept veel in ons op. Hetzelfde geldt voor de diverse crises in de wereld en de daarmee gepaard gaande uitdagingen. We merken dat in onze privé- en onze werksituatie. Een ondernemer vertelde mij: “Mensen zitten mentaal vol. Dat merk ik zowel binnen als buiten de organisatie”.

De gewenste situatie en concrete acties
Gelukkig is er het besef, dat we – juist nu – tegenkracht moeten bieden. Er worden initiatieven genomen om slachtoffers te helpen. Binnen Europa verbindt men zich om mensen-en kinderrechten en onze democratische waarden en normen te borgen. En organisaties zoeken naar creatieve oplossingen, om de diverse crises het hoofd te kunnen bieden.

Het is daarbij cruciaal te investeren in vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. En ervoor te zorgen dat men graag bij de organisatie wil blijven en wil komen werken. Pyramide geeft je de tools in handen hoe je optimaal renderend in jezelf en in anderen kunt investeren. En daardoor de gewenste resultaten kunt realiseren.

Met de Pyramide-aanpak, waaronder de verschillende individuele trajecten, lever ik graag een bijdrage aan jouw succes en dat van je collegae en je organisatie. Sinds 1992 blijken de individuele en meerdaagse trajecten van Pyramide tot meer rendement te leiden, zowel op de korte als lange termijn.

Lees hier wat de verschillende individuele trajecten jou kunnen bieden om jouw verlangens en doelstellingen en die van anderen te kunnen realiseren. En hoe je individueel, in teamverband en als organisatie, sneller en betere resultaten kunt boeken.

Regietip: Gun jezelf even deze leestijd, want diverse leidinggevenden hebben aangegeven dat zij de informatie als checklist gebruiken. Ik hoop dat ook jij daar voordeel bij hebt. Breng de nodige versnelling aan – en realiseer optimaal rendement – door jezelf en/of anderen in te schrijven.