Marthijn Zweepe

Marthijn Zweepe is getrouwd en zij hebben twee kinderen. Hij komt ’s ochtends uit bed voor een goede kop koffie en zijn gezin. Maar ook om vol passie processen en mensen te helpen verbeteren. Er is altijd ruimte voor verbetering, dus er is altijd iets te winnen. Zijn uitgangspunt is altijd de intrinsieke motivatie van de mens – waarom zou hij of zij willen veranderen – zodat de uitkomsten van gedrag en handelingen veranderen en daarmee proces en mens verbeteren. Door dit goed uit te lijnen met de organisatiedoelstellingen ontstaat een win-win-situatie, die alle partijen nieuwe energie geeft en nieuwe kansen biedt.

Marthijn Zweepe is Business Development Manager bij Verbeterwijzer en Manager Mobile App Development bij Reware. Hij adviseert organisaties over business development, bedrijfsstrategie, Human Resources, Leanmanagement en het opleiden en ontwikkelen van personeel.

Verbeterwijzer zet de organisatie weer op de weg en maakt het mogelijk beleid te vertalen in concrete workflows voor medewerkers. Verbeterwijzer combineert dit met een App voor de medewerker die zorgt voor binden en boeien en waarmee ze door kunnen groeien. Een slimme “alles in één”- App met on-boarding, leerpaden, portfolio, teamevaluaties, e-learning, micro-learning, projecten, formulieren, vragenlijsten en nog veel meer. Met de ingebouwde helpdesk geeft die medewerkers de ondersteuning en uitdaging die ze verdienen. En via de ideeënmuur laat ze eenieder meedenken.

Met de adviezen en de tools van Marthijn Zweepe neem je (weer) de regie! Marthijn Zweepe ontwikkelt en verzorgt voor Pyramide het online Pyramide Leer Management Systeem.

Marthijn Zweepe kan een Expertdag verzorgen over “Het transformeren naar een superefficiënte organisatie”.

Brochure Leiderschapstraject

Organisaties staan de komende jaren voor grote uitdagingen als gevolg van: personeelstekorten door de vergrijzing, strengere wet- en regelgeving, eisen rondom duurzaamheid, het bieden van een veilige werkomgeving, talent-ontwikkeling door krapte op de arbeidsmarkt, hogere inkoopkosten, hogere IT- kosten en hogere personeelskosten als gevolg van de inflatie. Daar staat tegenover dat er nauwelijks mogelijkheden zijn om aan de verkoopkant de dienst of het product hoger in de markt te zetten, als gevolg van de zware concurrentie.

Leiders zullen vanuit een sterke visie en met grote veranderkracht de organisatie moeten transformeren naar een verbeterde, toekomstbestendige en duurzame organisatie. Hierbij moet de medewerker centraal blijven staan, maar deze moet tegelijkertijd ook efficiënter gaan werken om de organisatie winstgevend te houden. Ook moet geborgd worden dat klanten steeds betere producten en diensten aangeboden krijgen om de concurrentiestrijd niet te verliezen.

In deze Expertdag neemt Marthijn Zweepe de deelnemers mee in het transformatietraject ‘Let’s Elevate’. In dit traject worden op een praktische manier stap voor stap de volgende acht thema’s in de organisatie geïmplementeerd, die samen de bouwstenen vormen van een innovatieve en duurzame organisatie. Dit stelt de organisatie in staat om op een duurzame manier meer werk te verzetten met betere marges, waarbij met betrokken en gemotiveerde mensen aan een gezamenlijk doel gewerkt wordt.

1 De basis leggen visie, doelen, leiderschap & cultuur, draagvlak, slagkracht en veranderkracht
2 Bestaande medewerkers binden, boeien en behouden, de medewerkersreis
3 Nieuwe medewerkers welkom heten, thuis voelen, imago, werving, de kandidatenreis, on-boarding
4 Leren & Ontwikkelen bevoegd en bekwaam, portfolio, scholingsbudget, leerdoelen, e-learnings, capaciteitsmanagement
5 Kwaliteit & Duurzaamheid handboek, protocollen, ISO/NEN, ketenpartners, duurzaamheid, de SDG’s
6 Slimme processen meten is weten, continu verbeteren, innoveren, dashboard knelpunten, projectmanagement
7 Ondersteunen en Ontzorgen servicepunt, FAQ, voorspellend ondersteunen
8 Artificiële intelligentie slimmer werken door AI toe te passen

Het doel van deze dag is het maken van een Masterplan, waarbij in acht kwartalen de organisatie getransformeerd wordt naar een superefficiënte en menselijke organisatie waarin medewerkers floreren en klanten profiteren.