BOEIENDE TELEVISIE! Pyramide start met eigen videopodcastserie.

Op de televisie kom je het niet of nauwelijks nog tegen, terwijl er wel degelijk behoefte is aan:

  • Diepgang en nuancering
  • Optimisme, positiviteit en inspiratie, door beter te luisteren naar onszelf, de ander en het andere
  • Inzicht in de diepst liggende oorzaak van de diverse crises en concrete handvatten hoe we die duurzaam kunnen oplossen
  • Leiderschap dat perspectief biedt voor de korte, de middellange en de lange termijn
  • Vertrouwen in onszelf, de ander en in de toekomst
  • Verbondenheid met elkaar en effectieve en multidisciplinaire samenwerking
  • Vitaliteit, als individu, team, organisatie en als samenleving
  • Meer regie in leven, wonen en werken

Die behoeften zijn er, omdat we ons zorgen maken over de wereld waarin wij leven, met al diens problemen, conflicten, vraagstukken en uitdagingen. Maar ook omdat we kansen en mogelijkheden zien en willen weten hoe we die optimaal kunnen benutten. We kunnen en willen floreren door regie, maar we willen graag weten hoe en hoe we onze verlangens en doelstellingen kunnen realiseren.

Daarom maken we onze eigen televisie en start Pyramide in 2023 met de videopodcastserie “Perspectiefvol leiderschap op basis van persoonlijk leiderschap. Samen op koers naar een luisterrijke toekomst”. Tweemaal per maand, gedurende een aantal jaren, een interview met een leidinggevende, of met iemand die uit hoofde van diens functie veel te maken heeft met leiderschap. Afkomstig uit alle maatschappelijke disciplines, zodat de diverse thema’s en onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Ter lering en vermaak.

In januari starten de opnames. Belangstelling? Laat het mij weten. bjpvandermieden@pyramide.nl