Een universeel kerstverhaal

Welke levensbeschouwing we ook hebben, zeker in deze tijd van wereldwijd toenemende polarisatie en moedeloosheid is er behoefte aan een verhaal over wat ons verbindt. En geconfronteerd met de gevolgen van de coronapandemie vragen steeds meer mensen zich af: ”Hoe komen we tot vertrouwen? En als er geen vertrouwen meer is, hoe kunnen we dat dan herstellen? We komen tot dat gemeenschappelijke verhaal en tot vertrouwen door te luisteren: naar onszelf, de ander en het andere. Daar nodig ik je met dit verhaal graag toe uit.

Wij zijn allemaal levensreizigers en levensregisseurs. We willen zoveel mogelijk de regie hebben in leven, wonen en werken. En we willen vitale organisaties en een vitale samenleving. Dat lukt alleen door verbondenheid: door samen te werken en voor elkaar te zorgen. En we komen alleen tot verbondenheid als er sprake is van vertrouwen. Vertrouwen in onszelf, in de ander en in de toekomst. We verlangen allemaal naar vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. Hoe komt het dan dat we die hier zo missen?

Om het antwoord op die vraag te vinden, neem ik je mee terug naar het land Paradisum. Dat is het land van onze Oorsprong: de meerdimensionale wereld, die je onder andere ervaart in jezelf, in de stilte, in de natuur en als je een dierbaar medemens in de ogen kijkt. Het land Paradisum wordt geregeerd door een Koning en een Koningin en op een dag bespraken zij het volgende: Zij wisten dat alle bewoners van hun rijk volstrekt gelukkig waren. Die leefden vol vreugde, energie, waarachtig en vol vertrouwen. Maar alles was geheel vanzelfsprekend. Iedereen was onbewust gelukkig. Als je hen vroeg wat vertrouwen was, dan konden zij dat niet goed uitleggen, want zij wisten niet beter. En hetzelfde gold voor verbondenheid. Ze waren in liefde en waarheid met elkaar verbonden. En als je vroeg hoe het kwam dat zij zo vitaal waren, dan keken ze je verbaasd aan. Dat wáren zij gewoon.

De Koning en de Koningin wilden echter dat iedereen bewust gelukkig zou worden en besloten hen de tegenstellingen te laten ervaren. Als ze de duisternis leerden kennen, zouden ze het licht bewuster ervaren. Door liefdeloosheid te ervaren, werden ze bewuster omtrent de liefde. En hetzelfde zou gelden voor vertrouwen, zuiverheid, waarheid, wijsheid, kracht, enz.

Omdat de Koning en de Koningin heel veel waarde hechten aan de keuzevrijheid van alle bewoners van hun rijk, kon iedereen zelf bepalen of zij dat avontuur wilden aangaan.

Zij riepen hun volk bijeen en vertelden van het land Globalum, het land ter tegenstellingen. Als zij wilden, dan mochten ze erheen en de Koning en de Koningin beloofden hen dat ze altijd weer zouden terugkeren naar Paradisum. Ze kregen ook allemaal een rugzak mee, met datgene dat zij nodig hadden om hun reis goed te volbrengen. De Koning en de Koningin vertelden hen dat zij hierdoor levensregisseurs zouden worden en bewúst gelukkig zouden worden in leven, wonen en werken. De onderdanen begrepen niet helemaal wat zij daarmee bedoelden, maar ze vertrouwden hun Koning en Koningin. En zo waren er vele mensen die op reis gingen naar het land Globalum. En wij dus kennelijk ook, want we zijn nu in het land Globalum, dat wij hier de aarde noemen.

Welke levensbeschouwing je ook hebt – dus ook als je niet gelooft in het land Paradisum en in het bestaan van een Koning en een Koningin – dit verhaal vertelt je over de gemeenschappelijke noemer, dat wij hier in de wereld der tegenstellingen leven. Ieder van ons ervaart die tegenstellingen in meer of mindere mate. Vanaf onze geboorte kunnen wij bewust worden, bewust zijn en bewust doen. We hebben daarin onze keuzevrijheid, maar het leven biedt ons wel die mogelijkheid.

Het streven naar geluk is een universeel verlangen. Uit eigen ervaring en die van anderen weet ik dat er niets mooiers is dan bewust gelukkig zijn. Naar mijn idee is het komen tot bewust geluk het doel van onze levensreis. Ik hoop dat dit verhaal ons dichter bij het realiseren van onze verlangens en doelstellingen brengt.

 

DE LIEFDE EN HET LICHT 

BELOOFDEN ONS                       

DAT ZE ER ALTIJD ZOUDEN ZIJN,

ALS WE ZORGEN OF VERDRIET HEBBEN.

EN ZE ZIJN ER OOK ALTIJD!

 

Pyramide wenst je fijne feestdagen  en alle goeds toe voor het nieuwe jaar.