Bijeenkomsten, we mogen weer! Hoe maken we ze onvergetelijk?

Terug naar vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit

In de afgelopen twee pandemiejaren heb ik diverse medewerkers en leidinggevenden gevolgd en gesproken. Veel organisaties besloten tot stringent thuiswerken. Voor de ene medewerker is dat geen enkel probleem, omdat hij/zij ruim behuisd is. Een ander is zelfs aangewezen op het washok, of moet zich in allerlei bochten wringen om te kunnen werken. En alles dat daar tussenin zit. Ook voor toezichthouders, bestuurders, directeuren en managers is deze tijd geen sinecure. Gebeurtenissen en omstandigheden hebben een enorme wissel getrokken op het vertrouwen, de verbondenheid en de vitaliteit in leven, wonen en werken. Hoe kunnen we dat dit jaar nog herstellen?

Leidinggevenden gaven in de beginperiode aan dat de arbeidsproductiviteit behoorlijk omhoog was gegaan, doordat de werknemers in de niet meer benodigde reistijd aan het werk waren. In de afgelopen maanden hoor ik werkgevers klagen over het feit dat werknemers het thuiswerken als een verworven recht beschouwen. En constateren leidinggeven dat men tijdens bijeenkomsten niet altijd echt aanwezig is, maar op een ander scherm kijkt, of anderszins met andere dingen bezig is. Een greep uit de signalen die ik, zowel van leidinggevenden als van medewerkers, opvang uit verschillende maatschappelijke disciplines:

 • “Het vertrouwen en de onderlinge verbondenheid is weg”
 • “Op het scherm kijken we elkaar niet aan. Dat vreet energie”
 • “Mijn nieuwe collega is al meer dan een jaar in dienst. Ik heb hem nog nooit live ontmoet”
 • “Diverse mensen in mijn omgeving zijn inmiddels gescheiden”
 • “We komen elkaar thuis keihard tegen”
 • “Ik kom niet meer tot rust” / “Ik voel me meer eenzaam” / “Ik word er depressief van”
 • “Maar ik zeg niks, want dan kom ik in de problemen” Of…… “want we zitten allemaal in hetzelfde schuitje en ik laat me niet kennen”
 • “De communicatie, uitsluitend via mail en telefoon, leidt niet alleen tot misverstanden en ergernis, maar we missen daardoor ook kansen”

We kunnen vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit herstellen en vergroten door meer en beter te luisteren naar onszelf, de ander en het andere. Hierbij geef ik je acht Regietips om dat te realiseren:

Luisteren naar jezelf

 • Begin elke dag met minimaal een kwartier voor jezelf. Waar dan ook. Binnen of buiten. Bepaal niet alleen wat je gaat doen, maar ook wanneer je tevreden terugkijkt op deze dag, deze week en wellicht de komende maand. Schrijf dat op en lees dat regelmatig eens na
 • Neem elke week een moment om de week te evalueren en vooruit te kijken naar de komende week of weken. Wat is de huidige situatie en de gewenste situatie met betrekking tot je leef-, woon- en werksituatie?
 • Hoe is je fysieke, mentale, emotionele, sociale, relationele en spirituele situatie? Wat wil je daarin veranderen en welke acties onderneem je om dat te realiseren? Onderzoek dat regelmatig.

Luisteren naar de ander

 • Bespreek de consequenties van je antwoorden op de hiervoor genoemde vragen met degenen die daarbij betrokken zijn. Wat zijn diens wensen, verwachtingen en mogelijkheden? Wat hebben jullie van elkaar nodig?
 • Geef aan wat de ander van jou kan verwachten en wat jij van de ander verwacht. Inventariseer wat je elkaar kunt bieden en hoe je elkaar kunt helpen en aanvullen. Respecteer en waardeer daarbij elkaars grenzen, mogelijkheden en kwaliteiten
 • Bepaal met wie jij je levensreis verder wilt maken in leven, wonen en werken en waarom. Bespreek dat en onderneem actie

Luisteren naar het andere

 • Stel je bijvoorbeeld voor dat je nu in platland leeft en niet gelooft in het bestaan van een driedimensionale wereld. Stel je vervolgens voor hoe het zal zijn als de onstoffelijke, meerdimensionale wereld net zoals deze driedimensionale werkelijkheid een bestaande wereld is. Wat betekent dat voor jouw zelfbeeld, mensbeeld, wereldbeeld en toekomstperspectief?
 • Zoek een plek waar je meer overzicht hebt. Doe een stap achteruit, of beter nog, zoek ergens een hoger gelegen punt. Overzie je situatie vanuit een helicopterview. Welke perspectieven bood jouw verleden? Welke perspectieven biedt het heden? Wat zijn je diepste verlangens over de toekomst en jouw unieke bijdrage daarin? Doe dat vanuit het axioma dat je niet iets kunt verlangen dat er niet is, dus dat jouw zielsverlangens realiseerbaar zijn.

In mijn boek “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw” staan nog veel meer Regietips en het bevat een Werkboek met 52 Regie-oefeningen en Regietips. Je kunt het boek en de Regiekaarten hier bestellen.

Direct aan de slag voor meer resultaat en impact? Klik  hier  voor meer informatie over het twee-daagse traject “Met vertrouwen naar succesvolle organisaties, door regie”.