Floreren door regie, door drie stappen te zetten

Je kent wel die uitdrukking: ”Als het kalf verdronken is, dempt men de put”. We laten ons vaak leiden door de waan van de dag. Ik word vaak gebeld als het kalf al bijna verdronken is. Er zijn diverse directeuren geweest die tegen mij zeiden: ”Als we dit eerder hadden gedaan, had ons dat een hoop geld, energie en ellende bespaard”. Wie het te druk heeft en/of het geheel onvoldoende overziet, heeft niet de regie in leven, wonen en werken. Vanaf nu kan dat gelukkig anders! Maar wat heb je daarvoor nodig?

Wie tijd vrijmaakt voor het pakken van regie acteert en reageert op basis van persoonlijk leiderschap en een bewuste missie en visie. De kortetermijndoelstellingen staan daarbij in dienst van de lange termijn doelstellingen. Daardoor boek je niet alleen tijdwinst, maar krijg je ook duurzame relaties met de stakeholders op basis van zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar. En, last but not least, betere resultaten!

De directeur die verzuchtte: ”We hebben veel geïnvesteerd in teamontwikkeling, maar we vertrouwen elkaar nog voor geen bliksem”, had gelijk dat hij wilde dat er eerst meer vertrouwen was. Maar de bestuurder die zei: ”vertrouwen is niet genoeg” had ook gelijk. Zij had ervaren dat de organisatie alleen vitaler werd, toen ze zorgden voor meer verbondenheid.
Vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zowel in organisaties, in de samenleving als wereldwijd is er de urgentie om alle drie te realiseren. Steeds meer leidinggevenden beseffen en willen dat. Zij willen veranderingen realiseren, maar ervaren daarbij hoe weerbarstig de dagelijkse praktijk kan zijn.

We kunnen organisaties en de samenleving alleen toekomstbestendig maken en leefbaar houden als organisaties dienstbaar zijn aan de samenleving. En we niet alleen denken in cijfers en winstmarges maar anders denken en dieper doordenken. Dat vraagt om leidinggevenden die de regie pakken en bewust de stappen zetten van onzekerheid naar vertrouwen en van vertrouwen naar verbondenheid. En op basis daarvan de stap zetten naar vitaliteit. Om dat te kunnen hebben leiders en managers behoefte aan concrete handvatten.

Regietip: Schrijf de belangrijkste thema’s op die nu spelen in jouw leef-, woon- en werksituatie. Welke problemen en/of vraagstukken wil jij oplossen en op welke vragen wil jij een antwoord? Welke verlangens en doelstellingen wil jij realiseren in leven, wonen en werken?

Regietip: Stel deze vragen ook aan je collegae, je privérelaties en mensen in je leef- en woonomgeving.

Regietip: Schrijf de huidige en de gewenste situatie op wat betreft jouw vitaliteit op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau. Onderneem actie.

Klik hier voor meer informatie.