Realiseer je doelen en verlangens binnen een half jaar!

Vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit herstel en vergroot je niet in een dag, maar je kunt wel door een traject van acht dagen in vijf à zes maanden concrete stappen maken.

Door de diverse crises en de voortschrijdende technologische ontwikkelingen wordt de menselijke factor nog crucialer dan die nu al is. We kunnen alleen de regie stevig ter hand nemen door open te staan voor veranderingen, bewuste keuzes te maken en de juiste beslissingen te nemen. En door de mens centraal te stellen. De mens is veelal de oorzaak van de problemen, maar is ook het cruciale onderdeel van de oplossing. Door goede samenwerking tussen alle stakeholders is een perspectiefvolle toekomst voor de organisatie realiseerbaar. Om verlangens en doelstellingen te realiseren is perspectiefvol leiderschap daarom noodzakelijk. Hoe krijg jij als leidinggevende iedereen mee op deze reis?

Voor moedige en vooruitstrevende leiders en managers bieden we een actueel ontwikkelings- en ontplooiingstraject aan op basis van vele jaren ervaring. Het traject “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap” is gebaseerd op mijn lees-, studie- en opleidingsboek en naslagwerk “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw”. Dat is geen boek over leiderschap en management zoals je dat gewend bent. En het traject is dat ook niet. Het boek, de daarbij behorende Regiekaarten en het traject brengen jou in de koppositie. Met nieuwe inzichten, concrete handvatten, verdieping en verbreding, en een duidelijke koers naar een perspectiefvolle toekomst.

Het traject “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap” leidt tot (onder meer) de volgende resultaten:

– Je kunt beter luisteren naar jezelf, de ander en het andere en dat vertalen naar concrete acties ten behoeve van het realiseren van de verlangens en doelstellingen van jezelf en anderen

– Je hebt meer zelf- en mensenkennis en daardoor meer regie in leven, wonen en werken. En meer grip op het gedrag van en de manier van communiceren door jezelf en anderen. De in- en externe communicatie wordt daardoor plezieriger en effectiever

– Je komt, door bewust om te gaan met tegenstellingen, tot bewustere keuzes en bewust geluk en succes. Je weet winst te halen uit het verleden en het heden en kunt samen met anderen koers zetten naar een luisterrijke toekomst

– Je inventariseert en analyseert de struikelblokken in en de bouwstenen van de organisatie. Je zet samen met anderen binnen de organisatie en met de stakeholders concrete stappen om tot een effectieve, efficiënte en flexibele organisatie te komen en die te laten floreren door regie

– Je vermindert angst, onzekerheid en weerstand en heft die waar mogelijk op. En je herstelt en/of vergroot het vertrouwen, de verbondenheid en de vitaliteit. Daardoor kun je veranderingsprocessen succesvol laten verlopen en mensen daar ambassadeurs van maken

– Je komt tot optimale in- en externe (multidisciplinaire) samenwerking. Je bent in staat de maatschappelijke impact van de organisatie te vergroten door slimme, effectieve dwarsverbanden en de kansen en mogelijkheden van diversiteit optimaal te benutten

– Je krijgt handvatten om miscommunicatie en conflicten te voorkomen. Er is duidelijkheid in rollen en posities en in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

– Je krijgt handvatten en inzichten om ziekteverzuim en ander verzuim te voorkomen, te verminderen en op te heffen en personeel optimaal in te zetten

Als jij je leiderschapsrol wilt uitdiepen en tot die koplopers wilt behoren, schrijf je dan in voor het ontwikkelings- en ontplooiingstraject “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap”.
Het traject gaat 9 november 2021 van start.

Klik hier voor meer informatie.