Het ontwikkelings- en ontplooiingstraject “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap”.

Op basis van de door mij opgedane kennis, inzichten en ervaringen in leven, wonen en werken publiceerde ik vanuit Pyramide de boeken “De mens in de 21e eeuw”, “Eenheid in verscheidenheid” en “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw”.

Op basis daarvan en het begeleidingswerk vanuit Pyramide sinds 1992 ontwikkelde ik het ontwikkelings- en ontplooiingstraject “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap”. Leidend tot optimaal rendement, optimale verbindingen met de in- en externe stakeholders en optimale vitaliteit op individueel-, team- en organisatieniveau. U kunt zich er weer voor inschrijven.

De doelgroep: Moedige, vooruitstrevende en leergierige leidinggevenden die buiten de gebaande paden en kaders denken. Die snappen dat we met het denken dat de huidige crises heeft veroorzaakt de crises niet kunnen oplossen. Die anders denken en dieper doordenken. Die de regie pakken en een stap vooruitzetten op basis van persoonlijk leiderschap. Die voor intrinsieke verandering staan en gaan, koers zettend naar een luisterrijke toekomst, op basis van vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit.

Het traject: Acht dagen: 3x twee aaneengesloten dagen en 2x een dag. Doorlooptijd 5 maanden. Groepsgrootte 8-12 personen. Intensief, verdiepend en verbredend. Veel onderlinge interactie. Directe koppeling naar de praktijk en naar het realiseren van verlangens en doelstellingen op de korte en lange termijn. Voorafgaand en na afloop een persoonlijk gesprek. Men ontvangt de door Bert-Jan van der Mieden geschreven en uitgegeven boeken “De mens in de 21e eeuw”, “Eenheid in verscheidenheid” en “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw” met het Werkboek en de set Regiekaarten. Individueel contact via mail / telefoon vanaf het intakegesprek t/m het evaluatiegesprek.

Het traject onderscheidt zich door de volgende mogelijke resultaten:

Van onzekerheid naar vertrouwen

  • Je kunt beter luisteren naar jezelf, de ander en het andere en dat vertalen naar concrete acties ten behoeve van het realiseren van de verlangens en doelstellingen van jezelf en anderen
  • Effectieve zelfreflectie en meer zelfkennis en mensenkennis. Optimaal gebruik van je intuïtie en uniciteit. Meer grip op het gedrag van en de communicatie door jezelf en anderen. De in- en externe communicatie wordt daardoor plezieriger en effectiever
  • Je maakt plannen om te floreren door regie in leven, wonen en werken en bent in staat die te realiseren. Je komt tot bewustere keuzes en bewust geluk en succes

Van vertrouwen naar verbondenheid

  • Je realiseert perspectiefvol leiderschap en management op basis van persoonlijk leiderschap en vergroot in- en extern je invloed. Je weet anderen te inspireren en te stimuleren, waardoor zij proactief hun talent, kwaliteiten, verbeeldingskracht en creativiteit vanuit intrinsieke motivatie optimaal inzetten. Je zorgt voor duidelijkheid in rollen en posities en in taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Je komt tot een optimale relatie met de stakeholders
  • Je inventariseert en analyseert de struikelblokken in en de bouwstenen van de organisatie. Je zet met de in- en externe stakeholders concrete stappen om tot een effectieve, efficiënte en flexibele organisatie te komen en die te laten floreren door regie
  • Je vermindert angst, onzekerheid en weerstand en heft die op. Je herstelt en vergroot vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. Je komt tot optimale, multidisciplinaire samenwerking. Je vergroot de organisatie-impact door slimme, effectieve dwarsverbanden

Van verbondenheid naar vitaliteit

  • Je pakt uitdagingen proactief op en weet effectief en efficiënt om te gaan met crises en deze waar mogelijk op te lossen. Je benut de kansen en mogelijkheden van diversiteit optimaal. Je komt tot nieuwe inzichten, invalshoeken en ideeën en tot verrassende, praktische oplossingen
  • Je weet winst te halen uit het verleden en het heden en komt tot stevige, duurzame en energie gevende in- en externe relaties. Je kunt samen met anderen, op basis van gemeenschappelijke, universele verlangens en doelstellingen, koers zetten naar een luisterrijke toekomst
  • Je realiseert samen met anderen – met een integrale aanpak, succesvol en met optimaal rendement – de noodzakelijke en gewenste veranderingen. En, mede ten voordele van de organisatie, kom je tot realisatie van de duurzaamheidsdoelstellingen, de Mensenrechten en Kinderrechten en de Sustainable Development Goals.

Zie voor de uitgebreide informatie de brochure.

Neem voor vragen contact met mij op: bjpvandermieden@pyramide.nl / 0653 313 147.