Hoe vergroot je je invloed? En …. die is groter dan je denkt!

Ongewenste communicatie door gebrek aan zelfreflectie

In het uitwisselen van gedachten, gevoelens en meningen, bijvoorbeeld in de diverse media, laten mensen zich niet alleen van hun goede maar ook van hun slechte kant zien. Vrije meningsuiting is een zeer kostbaar en te koesteren mensenrecht, maar als mensen op een onfatsoenlijke manier communiceren, dan wordt de ander respectloos behandeld, beledigd, gediscrimineerd, gekwetst, enz. Er wordt geprojecteerd en afgereageerd en er is sprake van grensoverschrijdend gedrag. Waarbij mensen ook volstrekt onterecht beschuldigd kunnen worden van iets dat zij niet gedaan hebben, of waar zij part noch deel aan hebben.

Dit maken we zelf mee, of we vernemen het vanuit onze omgeving en in de media. En dat terwijl ieder mens verlangt naar liefde, respect en waardering. En gezien, begrepen en gewaardeerd wil worden. Niet alleen bij mij leidt deze ongewenste communicatie tot verdriet, boosheid en verontwaardiging en ik ben niet de enige die daar soms wakker van ligt. Ik verneem ook van anderen dat zij dan last hebben van negatieve gedachten en gevoelens. En uit de hand gelopen demonstraties, relletjes en verwerpelijk gedrag in voetbalstadions zijn helaas voorbeelden van gebeurtenissen die in de maatschappij plaatsvinden.

Er is dan sprake van communicatie op basis van angst, onzekerheid en/of andere minderwaardigheidsgedachten en gevoelens. Ongewenste communicatie wordt veroorzaakt door gebrek aan zelfkennis en zelfinzicht, door onverwerkte psychische, sociale, relationele en spirituele problemen, en/of door oneigenlijke machtswil. En door gebrek aan de wil tot waarheidsvinding. Teleurstellingen, frustraties, ontevredenheid, machteloosheid en verdriet worden niet, of te weinig onderzocht en omgezet in agressie en zinloos geweld, ten koste van anderen.

Als we last hebben van minderwaardigheidsgedachten en -gevoelens en van ongewenste communicatie, verschansen we onszelf vaak in geharnast gedrag. We zetten een masker op uit zelfbescherming. We zijn dan niet meer goed in staat om open te zijn over wat we denken, voelen en durven en over wat we wel of niet kunnen en/of willen. Door onze psychische afhankelijkheid van de ander zijn we of te volgzaam, of zetten we ons tegen de ander af. We kunnen ons daarbij zowel vanuit de daderrol als de slachtofferrol gaan gedragen en communiceren. We zijn dan vanbinnen niet in balans en maken de situatie vaak alleen nog maar erger. Het kan dan hard tegen hard gaan. Die negatieve invloed kennen we allemaal.

Gewenste communicatie op basis van zelfinzicht

Hoe kunnen wij zelf het beste omgaan met onze negatieve gedachten en gevoelens en hoe kunnen wijzelf het beste communiceren? We zeggen niet voor niets: “Wat is wijsheid?” en “Wees de wijste!” De enige remedie is onze innerlijke wijsheid en wil tot waarheid, die we in onze ware persoonlijkheid, ons Zelf, kunnen (her)vinden en die we op basis van ons zielsverlangen kunnen ontdekken. Door te luisteren naar onszelf, de ander en het andere kunnen we open en oplossingsgericht communiceren. Dan kunnen we ons te snelle en ondoordachte oordeel en intolerantie voorkomen of herstellen. En zijn we in staat mededogen te hebben en empathie te tonen. Dan kunnen we nog wel degelijk geraakt worden door ongewenste communicatie, maar laten we ons daardoor niet uit het lood slaan.

Vergroot je invloed, door eerst van buiten naar binnen te gaan

Op basis van innerlijke zekerheid, innerlijke wijsheid, waarheid en zelfvertrouwen – en ons vertrouwen in het leven en het universum – zijn we in staat ons Zelf te zijn. En zijn we ook in staat om begrip te krijgen en te hebben voor de ander, ook al zijn we het wellicht niet met de ander eens en keuren we diens gedrag af. Als we ons Zelf zijn, kunnen we onze negatieve gedachten en gevoelens accepteren en goed hanteren. Alleen door bijvoorbeeld mijn verdriet en/of boosheid te accepteren en dat toe te laten, ben ik in staat om ermee om te gaan. Vervolgens luister ik naar mijn zielsverlangen en ben ik in staat om te vertrouwen in mijzelf, het leven en in de toekomst. “In je kracht staan” is dan gelijk aan “Je Zelf zijn”. Dan pas ben ik instaat om mijzelf met de ander te verbinden. Dat is een continue uitdaging en leerschool is mijn persoonlijke ervaring, maar “Oefening baart kunst” nietwaar!

De wereld verbeteren begint letterlijk bij ons Zelf en hetzelfde geldt voor het ons met elkaar verbinden. Ik koos niet voor niets bewust voor “Ik Verbind”. Als we zelf beginnen, is de kans groot dat de ander volgt. En doet de ander dat niet, dan hebben we in ieder geval ons uiterste best gedaan. Als we naar binnen zijn gegaan en vanuit ons Zelf naar buiten gaan, dan hebben we nog steeds niet alles in eigen hand, maar kunnen we onze invloed wel, binnen onze eigen mogelijkheden, optimaliseren. Ooit zei iemand tegen mij: ”We hebben niets aan liefdeloze macht, maar ook niets aan machteloze liefde”. Er is dus niets mis met macht, maar omdat het veelal een negatieve connotatie heeft, kunnen we het ook vervangen door kracht en invloed. Ontdek dus je Zelf op basis van je zielsverlangen en optimaliseer je invloed op basis van je innerlijke kracht.

Bewust geluk en succes vanuit ons Zelf

Laatst zei iemand tegen mij dat het woord zielsverlangen zo zwaar klonk. Naar binnen gaan kan inderdaad confronterend zijn, omdat we dan ook onze schijnpersoonlijkheid tegenkomen. Maar ons zielsverlangen gaat niet alleen over vertrouwen, maar ook over onze kracht, liefde, schoonheid, vreugde, waarheid, wijsheid en zuiverheid. Dat zijn universele eigenschappen van ons Zelf, die ieder mens op diens unieke wijze inkleurt. Mijn ervaring in het begeleiden van individuen en groepen is dat het herinneren van ons zielsverlangen tot veel humor, blijheid en opluchting leidt. Ons Zelf zijn begint met in ons Zelf, onze ware persoonlijkheid, te geloven! Het leven in deze wereld der tegenstellingen gaat zeker niet altijd over rozen, maar door het ervaren daarvan, en door inzicht en zelfinzicht, komen we wel tot bewust geluk en bewust succes! En wie wil dat nu niet! Ontdek dus je zielsverlangen en communiceer van daaruit en verbind je daarmee met de ander. Dan realiseren we samen de door ons gewenste bewuste, en daardoor betere en duurzame wereld en een luisterrijke toekomst. Ook voor de toekomstige generaties, want onze invloed vanuit ons Zelf is groter dan we veelal denken.