Leidinggevenden die gepest worden en een onveilig werkklimaat ervaren.

Grensoverschrijdend en onveilig gedrag is helaas een breed maatschappelijk verschijnsel. Bekend is dat grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt door hulpverleners, politiefunctionarissen en andere overheidsfunctionarissen naar burgers toe, maar dat dit ook door burgers naar hen toe plaatsvindt. Terecht wordt ook daar schande over gesproken.

Er wordt – terecht – veel gepubliceerd over mismanagement, over grensoverschrijdend gedrag en pestgedrag door leidinggeven. Over hun oneigenlijke machtswil en allerhande schijngedrag. Zowel naar leidinggevenden onder hen als naar medewerkers. Het komt wereldwijd in allerhande organisaties en maatschappelijke disciplines helaas veelvuldig voor.

Ik heb er sinds 1992 in mijn begeleidingswerk mee te maken. En in mijn boeken en in diverse artikelen publiceer ik er ook over. In mijn boek “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw” behandel ik bijvoorbeeld de begrippen “projectie’ en “de perverse triade”. Daar is onvoldoende kennis over in organisaties, maar ze komen beide vaker voor dan men beseft.

Maar waar je veel minder over hoort, is het pestgedrag en grensoverschrijdend gedrag door medewerkers naar leidinggevenden, en door leidinggevenden naar hun superieuren. Daardoor ontstaat voor degene die dat overkomt een onveilig klimaat en kan zelfs een onwerkbare situatie ontstaan. Dit wordt vaak verzwegen, omdat de leidinggevende niet graag toegeeft het niet te kunnen hanteren, daar hij/zij dan wellicht als een zwakke leidinggevende wordt gezien. En omdat de betrokkene bang is voor de eventuele consequenties.

Ook in gezinnen komt dit voor. Zeer terecht wordt kindermishandeling aan de kaak gesteld, maar je hoort minder over kinderen die hun ouders mishandelen. Er komt wel eens iets naar buiten over bejaarden die mishandeld worden door hun kinderen, maar het gebeurt ook door kinderen op jonge leeftijd. Schaamte, angst en onmacht weerhoudt ouders vaak om het kenbaar te maken.

Over de oorzaken en gevolgen hiervan is veel te zeggen, maar ook op dat gebied is er veel beunhazerij en wordt er soms, ook door (zogenaamde) professionals, meer schade aangericht, dan dat problemen worden opgelost. Maar het kan gelukkig ook anders.

In organisaties kan men besluiten dit thema op een voor ieder veilige manier bespreekbaar te maken en meer inzicht te bieden; niet alleen in mogelijke oorzaken en gevolgen, maar ook in hoe men een en ander kan oplossen. Perspectiefvol leiderschap biedt beide.

“Als je onkruid niet alleen herkent en erkent, maar ook – blijvend – weghaalt, krijg je een prachtige border”.

Voor meer informatie: bjpvandermieden@pyramide.nl. Mails worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld.

P.S. Op bladzijde 19 van de brochure “Word Levensregisseur, Teamregisseur of Organisatieregisseur”  vind je informatie over de PyramideRegieLijn.

Bekijk hier de brochure