Transformeer jezelf, je team en de organisatie naar perspectiefvol leiderschap

Heb je mijn drie artikelen hiervoor gelezen, dan weet je nu hoe je de stappen naar vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit kunt zetten en tot welke resultaten die kunnen leiden. Maar welk leiderschap en management is daarbij nodig?

Ga voor de korte en de lange termijn!

Veel leidinggevenden worstelen met het spanningsveld tussen de korte en de lange termijn. Teveel focus op de korte termijn kan de continuïteit van de organisatie in gevaar brengen, maar een te eenzijdige focus op de lange termijn kan tot onvrede leiden bij diverse stakeholders, hetgeen ook een bedreiging kan worden voor de continuïteit. Het is dus cruciaal dat de leiding zorgt voor evenwicht daarin. Zeker in deze en de toekomende tijd. In een gesprek met Feike Sijbesma, die als leider van DSM daar zeer succesvol in was, vroeg ik hem hoe leidinggevenden het beste om kunnen gaan met dit spanningsveld. Hij antwoordde: ”Dat is zoiets als het vinden van de Heilige Graal”. Het is en blijft dus een hele uitdaging, maar het ontwikkelings- en ontplooiingstraject “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap” biedt daar wel inzichten en handvatten voor. Welke perspectieven biedt dit traject nog meer?

Schijn bedriegt, maar ontdek wat integriteit biedt!

Het vertrouwen in leiderschap en management neemt in verontrustende mate af. Veelal door gebrek aan missie, visie en beleid, waardering en respect, door overmatige controle en bureaucratie en schijndemocratie. Er wordt slecht geluisterd en geacteerd, en gereageerd vanuit angst en wantrouwen. Dat zijn stevige, maar helaas vaak terechte verwijten, maar de pot verwijt de ketel, want er is ook sprake van projectie door medewerkers. In mijn begeleidingstrajecten moet ik soms zowel werkgevers als werknemers “opvoeden”. Wederzijds zorgen ze voor onveiligheid en trekken ze een wissel op het vertrouwen, de onderlinge verbondenheid en elkaars vitaliteit. Door perspectiefvol leiderschap neemt het vertrouwen in leiders, managers en medewerkers significant toe.

Gelukkig zijn het traject en de diverse deeltrajecten ook in company te volgen, waardoor maatwerk geleverd kan worden ten aanzien van het realiseren van de verlangens en doelstellingen van de eigen organisatie.

Er is nog een maatschappelijke trend die het vertrouwen in leidinggevenden ondermijnt. Uit onderzoek blijkt dat zo’n driekwart van de Nederlanders twijfelt aan de oprechtheid van de organisaties die zich uitlaten over wat zij doen op het gebied van klimaatverandering, mensenrechten, genderdiversiteit en racisme. Zij doen dit volgens hen voornamelijk uit commercieel gewin. Oprechtheid, doen wat we beloven, is cruciaal, want ruim een derde van de consumenten betrekt de mate van maatschappelijke betrokkenheid van de organisatie bij hun koopbeslissing. En ik verwacht dat steeds meer consumenten dit gaan doen.

In het traject “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap” ontdekken leidinggevenden wat de Sustainable Development Goals, de mensen-en kinderrechten, diversiteit en inclusie voor hun organisatie, zowel op korte als op lange termijn, kan bieden aan meerwaarde. En krijgen zij handvatten om de beeldvorming in de maatschappij in positieve zin om te buigen.

Gun jezelf en/of anderen een bijzonder cadeau!

Diverse leidinggevenden geven aan dat zij de brochure over het traject als checklist gebruiken! Een van hen noemt het zelfs “Een mini-cursus in de Pyramide-aanpak”. Dat rechtvaardigt de leestijd. Doe er je voordeel mee! Maar we leren het meest door een en ander zelf te ervaren en met anderen uit te wisselen. Het traject start o.a. op 14 december a.s. en 01 februari 2022. Er zijn nog plaatsen vrij!

Klik hier voor meer informatie over het traject Perspectiefvol Leiderschap.