Vergroot je invloed en optimaliseer de vitaliteit in de organisatie

Regietip: Zorg voor optimale vitaliteit in deze laatste twee maanden van het jaar en in 2022 door de acties te laten bepalen door de acht P’s: peace, people, perspective, planet, power, priority, profit en proud. Zet op basis van vertrouwen en verbondenheid de stap naar vitaliteit.

De winst van het luisteren naar de ander en het andere is dat we nieuwe inzichten, ervaringen en meningen horen. Daardoor worden we wijzer. Je blikveld verbreedt en verdiept zich. Koester de rijkdom van diversiteit en doe er je voordeel mee. Het voorkomt conflicten. (peace) Je realiseert je verlangens en doelstellingen beter en sneller en vergroot je invloed. Door onderlinge uitwisseling ervaren we niet alleen vertrouwen en verbondenheid, maar worden we ook vitaler. Daardoor komen we tot stevige, gezonde en duurzame relaties. (people) Wat maakt ons nog vitaler?  

Door de kwaliteit van leven op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau te verhogen, krijgen we meer energie en worden we op al die niveaus vitaler. (power)

Door de opwarming van de aarde wordt er een wissel getrokken op onze veiligheid. (planet) Het wordt alleen veiliger als we daar collectief iets aan doen, maar waar je ook bent, je kunt je altijd veilig voelen door je Zelf te zijn. Wij kunnen allemaal de regie pakken in leven, wonen en werken: levensregisseurs zijn. Jij bent de eigenaar, bestuurder en manager van je lichaam. We zijn verantwoordelijk voor onze eigen levensreis en medeverantwoordelijk voor onze gezamenlijke reis. Door het toepassen van perspectiefvol leiderschap wordt ieder mede-eigenaar van de problemen en de uitdagingen die er zijn. (perspective)

Zorg daarbij altijd voor voldoende rustmomenten voor jezelf. Ik begeleid o.a. leidinggevenden die overvolle agenda’s hebben. In een, soms indringend gesprek blijkt dat ook zij een kruis in hun agenda kunnen (laten) zetten voor tijd voor henzelf. We hebben allemaal 24/7 en jij bepaalt je prioriteiten. (priority) Zorgen voor anderen kan alleen als je ook goed voor jezelf zorgt.

Zorg er tevens voor dat je bij elke beslissing die je neemt in leven, wonen en werken, trots kunt zijn op jezelf. (proud) Dat borgt en geeft je vitaliteit. Sta aan het eind van dit jaar eens stil bij de afgelopen periode. Wat leer je daaruit? Welke winst kun je uit het verleden halen, ondanks, of zelfs door de minpunten die je hebt ervaren? Wees dankbaar voor de pluspunten die er in je leven zijn en bepaal voor jezelf welke winst je het komende jaar wilt boeken op de zes kwaliteitsniveaus van leven. Door de stappen te zetten van onzekerheid naar vertrouwen en van vertrouwen naar verbondenheid, en daar de acht P’s bij te betrekken, zorgen we voor optimale vitaliteit. (profit)

Klik hier voor meer informatie over het traject Perspectiefvol Leiderschap.