Van voornemen naar voordoen! Hoe we ons zielsverlangen kunnen realiseren!

“Het is donker voordat het Licht komt. Daardoor ervaren we het Licht bewust en genieten we er meer van!

Ieder mens heeft een ziel en we hebben allemaal ons zielsverlangen. We vertalen dat wel in onze droom die we willen realiseren en in onze passie. En in onze levensmissie en ons levensdoel. Als we ons daar bewust van zijn, dan geeft dat ons leven zin en betekenis. En als we dat toegedekt hebben, dan kunnen we dat weer ontdekken en het ons weer herinneren.

Het is datgene dat wij vanbinnen, vanuit onze intrinsieke motivatie, ten diepste willen en willen realiseren. Gelukkig hebben we allemaal in beginsel onze keuzevrijheid en de regie over ons eigen leven. We kunnen dus individueel en collectief ons zielsverlangen realiseren.

Eerste Regietip: Ontdek wat je zielsverlangen is op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau.

Het mooie is dat we ook een collectief zielsverlangen hebben! We vertalen dat heel concreet bijvoorbeeld in de Mensenrechten en de Kinderrechten en in de Sustainable Development Goals. We zingen niet alleen over vrede op aarde, maar we willen dat ook realiseren. Dat niet iedereen daarvoor staat en gaat, doet aan het universele verlangen ernaar niets af. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld het universele verlangen naar Kracht, Liefde, Schoonheid, Vertrouwen, Vreugde, Waarheid, Wijsheid en Zuiverheid. Daar ontbreekt het nogal eens aan, maar als we diep in ons hart kijken, dan verlangt iedereen daarnaar. Het Leven biedt ons de mogelijkheid om ons zielsverlangen te realiseren en ondersteunt ons daarbij!

Tweede Regietip: Onderzoek bij jezelf hoe jij op unieke wijze de acht genoemde universele Verlangens inkleurt en wissel dat uit met anderen.

De realiteit in onze directe leef- woon en werkomgeving is wellicht weerbarstig en spreekt dat misschien zelfs tegen. We worden allemaal in meer of mindere mate geconfronteerd met spanningen, conflicten, oorlogen, crises en/of teleurstellingen, maar we ervaren ook onverwachte hulp en oprechte troost, en inspirerende en stimulerende bemoediging. We staan er niet alleen voor! Het Leven is ook onze reisgids die ons levenstekens geeft.

Derde Regietip: Herinner je de tekens die het Leven aan jou al heeft gegeven en sta open voor de tekens die het leven op jouw levensreis aan jou geeft, bijvoorbeeld in de vorm van ontmoetingen en gebeurtenissen. Toeval bestaat niet!

Ons zielsverlangen biedt ons niet alleen onze reden van bestaan, maar ook innerlijke bestaanszekerheid. Elke dag kunnen we ervoor kiezen om ons niet alleen iets voor te nemen, maar dat ook daadwerkelijk te gaan doen. We kunnen bijvoorbeeld beslissen om psychisch afhankelijk te zijn van de ander, maar we kunnen ook beslissen alleen nog te gaan voor gezonde relaties. Zowel met onszelf als met de ander! We kunnen zelf de eerste stap zetten om de dialoog met de ander aan te gaan.

Vierde Regietip: Welke gezonde en welke ongezonde relaties heb jij in leven, wonen en werken? Maak een plan voor verandering daarin en voer het uit. Schakel indien nodig professionele hulp daarbij in.

Kortom, weet wat je wilt en ten diepste verlangt en sta en ga voor je levensdoel. Doe dat samen met degenen die je vertrouwt en waar je een gezonde relatie mee hebt. Heb, ondanks het lijden dat je ervaart, vertrouwen in het Leven. De drie pijlers van regie zijn: vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. Door middel van de Pyramide-aanpak wordt vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit gerealiseerd en daar waar nodig hersteld en verstevigd.

Ons individuele en collectieve zielsverlangen vertelt ons ook dat wij een eenheid in verscheidenheid zijn. Ieder mens levert daarbij diens unieke bijdrage aan het geheel. Pyramide gaat samen met haar Partners ook dit jaar voor vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. En met name zet Pyramide zich in 2024 in voor multidisciplinaire samenwerking. Alleen daardoor kunnen we de problemen in organisaties, in de samenleving en in de wereld optimaal en zo snel mogelijk oplossen.

Wat 2024 voor ons in petto heeft, weten we niet. We hebben allemaal weleens in meer of mindere mate last van onzekerheid, zorgen en angst. Maar laat je daardoor niet leiden. Wat we hebben, kunnen we verliezen, maar wie we zijn niet! En wat we ten diepste willen, dat kunnen we ook! Realiseer je daarbij dat al het geschapene in de Schepping een ziel heeft en respect, waardering en dankbaarheid verdient. Deze driedimensionale wereld is het zichtbare deel van de meerdimensionale werkelijkheid. We kunnen de volmaaktheid daarvan zo optimaal mogelijk vertalen naar deze wereld.

Om dat concreet te maken introduceerde ik het Ennisme: de filosofie van de Verbinding. Daarover schreef ik dit artikel: https://www.pyramide.nl/inspiratie/een-luisterrijk-toekomstperspectief-voor-deze-wereld/

Vijfde Regietip: Stem jouw zielsverlangen af op die van het Leven, het Universum en op het zielsverlangen van de ander. Alleen samen komen we duurzamer en sneller verder.

Bij onze vrijheid en keuzevrijheid en al onze zielsverlangens hoort altijd ook onze verantwoordelijkheid en medeverantwoordelijkheid. Luister dus goed naar jezelf, de ander en het andere. Onze levensreis is een kwestie van bewust worden, bewust zijn en bewust doen.

Zesde Regietip: Beleef elk nu met je winst uit jouw verleden en met je realistische en idealistische verwachtingen over de toekomst. Maak je eigen en een gezamenlijk Toekomstplan. De wereld verbeteren begint letterlijk bij ons Zelf: onze ware persoonlijkheid die we hervinden door ons zielsverlangen te volgen.

Laten we er de komende jaren een gezonde en duurzame omgeving en wereld van maken, door ons niet alleen iets voor te nemen, maar het – op basis van ons zielsverlangen en persoonlijk leiderschap – ook bewust voor te doen. Dan gaan we individueel en collectief floreren, door samen de regie stevig ter hand te nemen op basis van innerlijke zekerheid.

Heb je vragen, of wil je een gesprek hierover, neem dan contact met mij op: bjpvandermieden@pyramide.nl