Huub & Adelheid Kortekaas

Het wereldwijd bekende kunstenaarsduo Huub & Adelheid Kortekaas staat als inspirators en bruggenbouwers midden in de samenleving. Zij stimuleren het groeiproces van Ik naar Wij in de bewustwording dat wij deel zijn van het grote geheel en medescheppers zijn op deze aarde. Zij bevorderen de gezamenlijke verantwoordelijkheid die dit nieuwe levensgevoel met zich meebrengt.

Hun Beelden en Denkbeelden staan voor een totaal nieuw betekenisvol wereldbeeld, waarbij het mannelijke en het vrouwelijke, de natuur en cultuur, de economie en spiritualiteit, het Oosters en Westers denken, het individu en maatschappij in harmonie samenkomt. Bij hun conceptuele kunst staat het Kiemplantje centraal. Deze staat symbool voor de Mens, groeiend vanuit de donkere aarde. Hoe komen we samen tot bloei als bewuste medescheppers van onze ‘Nieuwe’ Aarde?

Uit hun bijna 60-jarige samenwerking is wereldwijd een omvangrijke symbolische universele verbindende beeldtaal ontstaan. Die is en wordt ontwikkeld vanuit diverse projecten. Bij uitzondering verwijs ik hierbij naar hun website, zodat je je daar een beeld van kunt vormen. https://huubenadelheid-kortekaas.nl/nl/

Het kunstenaarsduo Huub en Adelheid Kortekaas zijn partners van Pyramide op het gebied van bewustwordings- en vertrouwensmanagement, diversiteit, persoonlijk leiderschap, spiritualiteit en realisatie van de Mensen- en Kinderrechten en de Sustainable Development Goals. Zij ontwierpen het prachtige logo voor www.classicimprovisations.com en leverden met hun bijzondere aanbeveling en kunstwerken een significante bijdrage aan mijn boek “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw”.

Tevens waren zij een van de geïnterviewden in de videopodcastserie “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw”.