Jan Peter Balkenende

Prof. Dr. Jan Peter Balkenende, voormalig Minister-President en sinds 2022 Minister van Staat. Hij was tussen 2011 en 2016 Partner bij EY en richtte zich op Corporate Responsibility, internationale zaken en onderwerpen die zich bevinden op het snijvlak van de publieke sector en de private sector. Momenteel is hij onder meer External Senior Advisor to EY, Associate Partner bij Hague Corporate Affairs, voorzitter van de Dutch Sustainable Growth Coalition, voorzitter van de Noaber Foundation, Professor Emeritus Governance, Institutions and Internationalisation aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van the World Leadership Alliance – Club de Madrid, een organisatie van oud-regeringsleiders van democratische landen.

Jan Peter Balkenende levert tevens als docent een bijdrage aan de vierde dag, het achtste dagdeel, van het opleidingstraject “Inzicht in en perspectieven van de SDG’s en de MKR”. 

Download hier de brochure

In 2024 publiceerde hij samen met Govert Buys het boek “Capitalism Reconnected”.

“Toward a Sustainable, Inclusive and Innovative Market Economy in Europe”.

Mede geïnspireerd door de SDG’s pleiten zij hierin voor een nieuw, eigen Europees economisch denken, in lijn met het ‘Rijnlands denken’. Europa kan een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van een duurzame, inclusieve en innovatieve markteconomie, verbonden met de wereldsamenleving, de eigen samenlevingen, met de natuur en met toekomstige generaties. Een belangrijke voorwaarde en inspiratie hiervoor is een herformulering van de kernwaarden: menselijke waardigheid, regeneratief/circulair denken, inclusiviteit en co-creativiteit. Met die oriëntatie kan een economie van hoop ontwikkeld worden die houdbaar is voor toekomstige generaties.

Jan Peter Balkenende schreef de volgende aanbeveling voor mijn boek “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw”:

“Om in discussies tot oplossingen te komen is het essentieel de verschillende opvattingen bij elkaar te brengen. Dat geldt zowel in de politiek als ook voor het implementeren van de Sustainable Development Goals. In zijn boek geeft Van der Mieden de richting aan om van onderling wantrouwen en onzekerheid tot begrip voor elkaar en goede samenwerking te komen. Dat opent de mogelijkheid te komen tot breed gesteunde oplossingen”.