Kiki Boreel

Kiki Boreel is change maker in de mode-industrie, model, en door het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat benoemd als Klimaatambassadeur van de Toekomst. Voor haar werk als model heeft zij gewerkt met uiteenlopende teams vanuit verschillende achtergronden. Nu laat zij zien dat activisme en diplomatie ook samen kunnen gaan. Ze spreekt van scholen tot het Europees Parliament over de impact van de mode-industrie, schrijft mee aan circulaire textiel wet- & regelgeving, en helpt bedrijven om circulariteit en duurzaamheid in hun strategie te verankeren.

Kiki Boreel levert als docent/trainer een bijdrage aan de derde dag, in het zesde dagdeel, van het opleidingstraject “Inzicht in en perspectieven van de SDG’s en de MKR”. En zij verzorgt tevens een Verdiepingsdag over hoe organisaties circulariteit, degrowth en duurzaamheid optimaal in hun strategie kunnen verankeren.

Bekijk hier de brochure

In deze Verdiepingsdag “Hoe gaan we de toekomst vormgeven?” bespreken we hoe we de toekomst gaan vormgeven. Hoe ziet jouw organisatiestrategie er op dit moment uit? Wat zijn de afwegingen, de belangrijkste doelen en wie zijn de belangrijkste stakeholders? Welke concrete impact heeft dit op de wereld om ons heen en welke toekomst creëren we hiermee? Laten we samen een diepgaande analyse maken van de huidige wereld en onze rol daarin verkennen. Vervolgens, als burgers en besluitvormers van de toekomst, hoe kijken we naar de keuzes die we nu maken? Wat zouden we anders doen? Hoe gaan we de toekomst vormgeven? Dit biedt ons een kader om na te denken over de lange termijn impact van onze beslissingen en stimuleert ons om buiten de gebruikelijke kaders te denken. Op een interactieve en boeiende manier laat het ons zien waarom we ons inzetten voor duurzaamheid en welke rol onze organisatie daarin kan spelen.

De dag biedt ook ruimte om alternatieve organisatiemodellen te verkennen. Denk hierbij aan concrete voorbeelden zoals circulaire businessmodellen, steward ownership, nature governance en degrowth-modellen. Door middel van workshops, casestudy’s en groepsdiscussies verkennen we samen hoe deze modellen kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst voor onze organisatie en de samenleving als geheel.