Je effectiviteit vergroten en meer balans op zes niveaus. Hoe realiseer je dat?

Regietip: Zoek het licht in jezelf en hervind het door te luisteren naar je Zelf. En draag het uit. Zet de stap van onzekerheid naar vertrouwen. 

Toen ik zestien was schreef ik het verhaal “Het licht van de kaarsen”. Elke kaars stelde onze ware persoonlijkheid voor: ons Zelf. Ons innerlijk licht. Het verhaal vertelt over mijn missie om, voor zover dat in mijn vermogen ligt, anderen te helpen zich dat innerlijk licht te herinneren en hun kaars brandende te houden, zodat we door elkaars licht kunnen schitteren: gelukkig en succesvol zijn en onze verlangens en doelstellingen realiseren. Perspectiefvolle leidinggevenden inspireren daartoe en stimuleren dat.

Sinds het begin van onze levensreis hebben we ons diepere verlangen, ook wel zielsverlangen genoemd. Gedurende onze reis worden we daar bewust van, bepalen we onze doelstellingen en doelen en maken we onze eigen keuzes om die te realiseren. Om onze verlangens en doelstellingen te ontdekken moeten we ons bewust zijn van wie wij zijn. Maar wie zijn wij?

Zoals Socrates al zei: ”Ken U Zelf”. We hebben allemaal een lichaam: dat is onze onderneming. Ons Zelf is daarvan de eigenaar. Onze ziel is de directeur en ons ik is de manager. Als we ons bewust zijn van onze levensmissie en -visie en van onze verlangens en doelstellingen kunnen we bewust onze koers bepalen, bewust doen en doelgericht onze reis vervolgen.

Wat wij wel en niet doen wordt bepaald door wat wij denken, durven, kunnen, mogen, voelen en willen. Onze effectiviteit wordt groter als we daar regelmatig bij stilstaan. Dat is zeker van belang in deze tijd, waarin we geconfronteerd worden met de coronapandemie, wisselende coronamaatregelen en de gevolgen daarvan: onder andere voor onze balans in leven, wonen en werken. Gelukkig bepalen wij zelf hoe we, individueel en gezamenlijk, met die gevolgen omgaan. En dat is een pittige uitdaging.

Wat we allemaal willen is dat er balans is in ons leven. Zowel op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel als op spiritueel niveau. Dat lukt alleen als we al deze zes niveaus voeding geven. Het is als een mooie bos bloemen. Alleen als je alle bloemen water geeft, geniet je daar zo lang mogelijk van. We geven elk niveau voeding door te luisteren naar de huidige en de gewenste situatie op elk niveau. En de acties vast te leggen en uit te voeren om de gewenste situatie te bereiken. Door te luisteren naar ons Zelf krijgen we vertrouwen in onszelf en in het leven. En daardoor krijgen we vertrouwen in de ander en in een perspectiefvolle toekomst. Door de organisatie te transformeren naar perspectiefvol leiderschap wordt dit gerealiseerd.

Klik hier voor meer informatie over het traject Perspectiefvol Leiderschap.