Geen leiderschapstraject zonder consequenties! De tien voorwaarden voor rendement en succes

Leestijd ca. 3 minuten. Winst: die snap je als je het onderstaande gelezen hebt. Leestijd brochure: naar eigen keuze. De besparingen en de winsten zijn ernaar als je die, zoals andere leidinggevenden, inderdaad als checklist gebruikt. 

De huidige situatie

Leidinggevenden vertellen mij dat nu alles weer kan en mag, hun agenda’s overvol zijn. Voller dan ze willen. Je hebt dus wellicht geen tijd om dit te lezen. Maar als je er een kwartier voor uittrekt, concludeer je na lezing dat het een zeer waardevol kwartier geweest is. En loop je “de checklist” nog eens langs.

Regietip: Er zijn leidinggevenden die in deze maanden hun opleidingsbudget willen of moeten opmaken. Doe dat dan heel bewust. Je kunt het ook nieuwe werknemers en werknemers die je graag wilt behouden aanbieden, om zich met de organisatie te verbinden.

Sinds 1992 heb ik al veel leiderschapsprogramma’s voorbij zien komen. Leidinggevenden lieten en laten zich coachen en opleiden door professoren, gerenommeerde bureaus, universiteiten, of bekende CEO’s. Of maken een verre en dure reis om in hun spiegel te kunnen kijken, of om elkaar beter te leren kennen. Het gebeurt ook dat bekende CEO’s, politieke leiders, enz. voor tienduizenden euro’s worden ingehuurd om voor de organisatie een optreden te verzorgen. Boeiend uiteraard. Daar is allemaal niets mis mee en er wordt iets geboden dat ik niet kan bieden. Als individuen, teams en organisaties er iets van opsteken, dan is dat prima. En wellicht houd je de goede, gewenste medewerkers ermee binnenboord.

“Bezint eer gij begint”

Maar vervolgens hoor(de) ik zowel ondergeschikten, collegae als superieuren iets roepen over hun motieven: “Hij/zij gaat er alleen maar heen om te kunnen zeggen dat ze aan zelfreflectie doen en aan hun ontwikkeling werken, maar in de praktijk merk ik daar niets van”. Een enkele keer hoor(de) ik het van de betrokkene zelf. “Ik miste de diepgang.” “Het was te vrijblijvend.” “Ik kwam er een tijd mee weg”. “Ik kom mezelf nog steeds tegen”. ”Mijn relatie met hem/haar/hen is niet wezenlijk verbeterd”.

Of ze vertellen me: “We hebben bakken geld uitgegeven aan teamontwikkeling, maar we vertrouwen elkaar nog steeds niet”. “We hebben wel iets geleerd, maar het beklijft niet”. “We hebben nu, o.b.v. prachtige kleurgrafieken, bijeenkomsten en trainingen gehad en dat leidde best tot wat meer inzicht in onszelf en in elkaar, maar het heeft niet geleid tot de noodzakelijke veranderingen en de gewenste resultaten.” “We moeten iets doen, maar wat we tot nu toe gedaan hebben helpt niet en is niet alleen verspilling van tijd en geld, maar ook van motivatie”.

Of na een optreden: “We hebben die internationaal bekende goeroe voor tienduizenden euro’s ingevlogen, maar jij biedt veel meer inhoud”. Ik was gevleid door het compliment, maar ik kocht daar niets voor. We hadden wel een goed gesprek over wat wél zinvol en effectief is.

Want hoe komt het nu dat men al decennialang enorm veel geld besteedt aan het inhuren van sprekers, aan team- en leiderschapsontwikkelingsprogramma’s, aan boeiende verhalen van professoren, goeroes, BN’ers, enz. en men toch ontevreden, teleurgesteld en soms zelfs boos is? Natuurlijk kan de teleurstelling, enz. weleens terecht zijn, maar doorgaans ligt het niet aan de uitvoerenden, maar aan de opdrachtgevers, de afnemers. Die kunnen immers van tevoren weten wat ze kunnen verwachten. Maar hebben ze hun huiswerk wel goed gedaan? Hebben ze hun motieven van tevoren goed onderzocht? En waren de doelstellingen en de consequenties van tevoren helder?

Regietip: Luister eerst eens goed naar jezelf en de ander. Wat wil jij, wat willen jullie nu echt? Zie de onderstaande tien voorwaarden.

De gewenste situatie

“Perspectiefvolle leidinggeven geven aan: “We moeten af van de eenzijdige focus op de korte termijn, evalueren en de consequenties aanvaarden en daar actie op ondernemen”. Ik hoop dat jij daar ook toe behoort, of wilt gaan behoren.

Optredens, bijeenkomsten, ontwikkelingsprogramma’s, enz. zijn namelijk alleen maar zinvol en effectief als die aan de volgende tien voorwaarden voldoen:

  • Ze bieden maatwerk
  • Er is ruimte voor improvisatie en onderlinge uitwisseling
  • Men heeft inzicht in de problemen, uitdagingen en vraagstukken die er zijn en vooraf zijn de doelstellingen, verwachtingen en de gewenste resultaten concreet geformuleerd
  • Men heeft inzicht in de mogelijke consequenties ervan op individueel, team- en organisatieniveau
  • Ze zijn ingebed in de verlangens en doelstellingen, de strategie en het beleid van de organisatie
  • Ze bieden een praktische vertaalslag naar de dagelijkse praktijk op korte en lange termijn
  • De individuele, de team- en de organisatiedoelstellingen worden indien nodig herijkt en opnieuw op elkaar afgestemd, inclusief de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
  • Vooraf worden afspraken gemaakt over een evaluatie na een afgesproken periode t.a.v. de verwachtingen, de noodzakelijke veranderingen en de gewenste resultaten. Met de bijbehorende plannen en acties naar aanleiding van de consequenties die daaruit voortvloeien.

Regietip: Welke bijeenkomsten, trajecten, optredens, enz. hebben in jouw organisatie aan deze voorwaarden voldaan? En als je nu het opleidingsbudget wilt of moet volmaken, hanteer je dan deze criteria? Ik raad het je beslist aan.

Behalve deze acht voorwaarden zijn er nog twee cruciaal om optimaal rendement te halen uit de investering in tijd en geld.

Concrete actie

Mijn ervaring is dat jezelf veranderen een behoorlijke uitdaging is en dat wij een ander niet kunnen veranderen. Is het dan wel mogelijk om een team te veranderen, of een hele organisatie? Ja, dat is mogelijk. Maar dan zijn er nog twee voorwaarden cruciaal:

  • Investeer altijd in persoonlijk leiderschap: inzicht in de unieke persoonlijke eigenschappen en kwaliteiten, sterke en zwakke punten, gedrags- en rolpatronen, motieven, persoonlijkheidsaspecten, missie en visie en verlangens en doelstellingen
  • Doorloop de stappen van onzekerheid naar vertrouwen, van vertrouwen naar verbondenheid en op basis daarvan van verbondenheid naar vitaliteit.

Zonder deze twee voorwaarden is het verspilling van tijd, geld en motivatie. Met de genoemde acht en de twee laatste voorwaarden zijn enorme besparingen mogelijk en enorme winsten.

Op koers naar een effectieve, efficiënte en flexibele organisatie

Pyramide biedt daarom, legitieme uitzonderingen daargelaten, alleen optredens aan met een terugkombijeenkomst, zodat men e.e.a. in de praktijk kan toetsen. En daarom start Pyramide, nu het weer kan, o.a. op 14 december met het ontwikkelings- en ontplooiingstraject voor leidinggevenden “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap”. Om aan de tien voorwaarden te voldoen, vindt er vooraf een gesprek plaats met de deelnemer.

Uniek: een brochure die als checklist wordt gebruikt!  

Onlangs verscheen een nieuwsbrief met waardevolle Regietips in de artikelen “Floreren door regie in drie stappen”, “Realiseer je doelen en verlangens binnen een half jaar” en “Onkruid vergaat niet?”.

Met daarin de brochure over het traject. Nadat hij de brochure had doorgenomen zei een CEO tegen mij: ”Je geeft weer wat weg. Het is in feite een kleine Pyramide-cursus”. Zowel hij als anderen gebruiken de brochure als checklist. Dan zijn die elf bladzijden en minuten leestijd op zich al zinvol. Doe er je voordeel mee. Maar natuurlijk ontvang ik je graag op 14 december of in 2022!

Regietip: Als je geen optreden, bijeenkomst of traject wil, geef jezelf en de ander dan eens wat meer aandacht. Dat kost niets. Kijk thuis eens wat vaker in de spiegel en kijk eens vaker in de ogen van de ander. Daar word je blij van en succesvoller door. En mocht je dan iets tegenkomen dat op individueel- team of organisatieniveau verbeterd kan worden, bel of mail me dan even: 0653 313 147 / bjpvandermieden@pyramide.nl

Klik hier voor meer informatie over het traject Perspectiefvol Leiderschap.