Meer welvaart en winnaars, door meer win-win-situaties en welzijn!

Regietip: Stop met vergelijken en met wijzen naar de ander. Wees je Zelf en lever je eigen unieke bijdrage aan het geheel. Ervaar verbondenheid door naar elkaar te luisteren. Zet de stap van vertrouwen naar verbondenheid. 

We leven in een wereld waarin alles met elkaar vergeleken wordt. Waarbij velen zichzelf, hun levensbeschouwing, ras, visie en mening beter vinden dan die van de ander. Leidend tot conflicten, discriminatie, in- en uitsluiting, oorlogen, polarisatie, racisme en terrorisme. En als er iets fout gaat wordt er vaak naar de ander en/of naar een instantie gewezen. Een wereld met winnaars, maar met meer verliezers. Verschillen mogen er zijn, maar niet de schrijnende en mensonterende omstandigheden die we nu overal tegenkomen. Hoe kan het anders?

Gelukkig is er behalve het universele verlangen naar balans, ook het universele verlangen naar verbondenheid. We willen ergens bij horen, samen rouwen en feestvieren, uitdagingen oppakken en ergens voor gaan en staan. We willen samen zijn, leven en doen.

We kunnen een wereld realiseren met zoveel mogelijk win-win-situaties en winnaars, als we onze eigenwaarde niet ontlenen aan wat we hebben, maar aan wie we zijn. We zeggen niet voor niets “geld maakt niet gelukkig”. Welzijn vinden we kennelijk belangrijker dan welvaart.

En we weten ook dat de zin en betekenis van ons leven niet bepaald wordt door wat we bezitten, maar door liefde en vertrouwen en door onze verbondenheid met anderen en elkaar.

In deze wereld vol oneigenlijke tegenstellingen is het de kunst ons Zelf te zijn en te blijven. Dat lukt alleen als we ons bewust zijn van onze eigen unieke bijdrage aan het geheel, gebaseerd op ons zielsverlangen. En we ons bewust zijn van onze missie en visie en onze levensopgave en levensopdracht. We kunnen de regie pakken in leven, wonen en werken door te luisteren naar onszelf. Maar we kunnen alleen onze verlangens en doelstellingen realiseren door optimaal samen te werken. Dat lukt alleen als we luisteren naar de ander. Het geweldige resultaat daarvan is dat we bewust verbondenheid ervaren. Perspectiefvolle leidinggevenden bevorderen dat men de stap zet van vertrouwen naar verbondenheid.

Klik hier voor meer informatie over het traject Perspectiefvol Leiderschap.