De Kerstboodschap voor 2024 – 2029. Samen op koers naar een luisterrijke toekomst.

“Hervind het Licht in jezelf en laten we samen het Licht verspreiden.”

Beste Bert-Jan van der Mieden,

De huidige situatie

Eerst de vervelende en confronterende boodschap over de realiteit waarin wij vandaag de dag leven. Want alleen als we ons daar goed bewust van zijn, kunnen we die ook veranderen! We worden allemaal, in meer of mindere mate – niet alleen individueel, in groepen, gezinnen, teams en organisaties, maar ook lokaal, regionaal, (inter)nationaal en mondiaal -geconfronteerd met spanningen, conflicten, oorlogen, terreur en polarisatie. De verschrikkelijke gebeurtenissen en omstandigheden en flagrante schending van de Mensen- en Kinderrechten in het Midden-Oosten en in Oekraïne zijn helaas slechts twee overduidelijke voorbeelden daarvan. En we worden geconfronteerd met agressie, projecties en afreageren, voortkomend uit angst en onzekerheid en uit gebrek aan liefde, respect en waarheidsvinding. Dit alles leidt tot negatieve gevoelens en gedachten en veel onnodig lijden.

Hierbij geldt het: “Wie een ander kruisigt, kruisigt zichzelf”. Want als we oordelen over de ander en niet eerst bij onszelf naar binnen kijken – en onderzoeken wat onze hoofd-, bij- en schijnmotieven zijn in ons acteren en reageren – dan zegt dat oordeel vaker meer over onszelf dan over de ander. En dat geldt niet alleen voor de huidige machthebbers, maar voor ons allemaal. Gelukkig kunnen we van de min een plus maken en willen velen dat ook!

De gewenste situatie

Want er is gelukkig ook een andere kant van de medaille! In wezen verlangen we allemaal naar vertrouwen, verbondenheid, vitaliteit en het realiseren van de Mensenrechten en de Kinderrechten. Zowel die van onszelf als die van de ander. Die gaan immers over gelijkwaardigheid, respect, veiligheid, keuzevrijheid, privacy, ontwikkeling & ontplooiing, welvaart & welzijn en verantwoordelijkheid. En wie wil dat niet! En we verlangen allemaal naar meer vertrouwen, verbondenheid en innerlijke zekerheid. Deze verlangens en doelstellingen leiden tot positieve gedachten en gevoelens en tot hoop. We kennen allemaal het “Wat u niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”. En daar kunnen we bewust – zowel individueel als collectief – voor kiezen!

Behalve voor het realiseren van de Mensenrechten en de Kinderrechten kunnen we ook staan en gaan voor het realiseren van de Sustainable Development Goals. Dat is geen ver-van-ons-bed-show, want vanuit onze intrinsieke motivatie kunnen we, binnen onze eigen invloedssfeer, onze eigen bijdrage daaraan leveren


“Wie diens eigen Licht herinnert, kan de ander helpen zich dat te herinneren”

Concrete actie!

Vanaf nu kunnen we – om te beginnen bijvoorbeeld voor de komende vijf jaar – kiezen voor het realiseren van onze universele, individuele en collectieve verlangens en doelstellingen. Voor floreren door regie in leven, wonen en werken op basis van innerlijke zekerheid. We kunnen samen Trendmakers zijn, door op koers te gaan naar een luisterrijke toekomst, voor onszelf en de ander, en voor deze en toekomstige generaties. Laten we in de komende tijd daar met elkaar het gesprek over aangaan.

Voor wie in deze tijd behoefte heeft aan perspectiefvolle inzichten en concrete handvatten als hulp daarbij, schreef ik onder andere de volgende artikelen:

Ik wens jou en je dierbaren een gezegende Kersttijd toe en alle goeds voor het nieuwe jaar. Pyramide en haar Partners staan ook de komende jaren graag voor je klaar!

Met hartelijke groet,

Bert-Jan van der Mieden.
Pyramide
bjpvandermieden@pyramide.nl
06 53 31 31 47