Onkruid vergaat niet, tenzij je het met wortel en al weghaalt

Laten we eerlijk zijn, soms zijn we ziende blind. Het komt nu even niet goed uit, dus negeren we het, of stellen het uit. Vroeger ging het in de la, of maakten we stapels, nu zit de mailbox
vol. Het gebeurt regelmatig dat, veelal ook door wisseling in het management, noodzakelijke besluiten niet worden genomen, acties niet worden uitgevoerd en personeelsproblemen en conflicten niet worden opgelost. Dat gebeurt in alle maatschappelijke disciplines. Ook leidinggevenden is niets menselijks vreemd, dus die kennen ook onzekerheid, angst en weerstand. Perspectiefvolle leiders erkennen dat bij zichzelf en komen ervoor uit, als dat functioneel is. Die hebben zelfvertrouwen, stralen kracht uit en daar wordt naar geluisterd!
En hebben daardoor meer invloed. Hoe kunnen we onze invloed vergroten?

We kennen allemaal het plusteken. Geen plusteken zonder het minteken, dus negeer de min niet. Als het heel lang geregend heeft, ben je extra blij als de zon weer schijnt. Als je lange tijd keihard gewerkt hebt, geniet je extra van je welverdiende vakantie. Kortom: door het ervaren van tegenstellingen, worden we ons meer bewust van het goede en positieve.

We hebben allemaal wel eens last van minderwaardigheidsgedachten en -gevoelens en voelen ons wel eens onzeker. Als je dat niet alleen bij de ander maar ook bij jezelf herkent en erkent, dan ben je leider over jezelf. Herken en erken dus ook de min in jezelf. Alleen op basis van persoonlijk leiderschap kun je een perspectiefvolle leider zijn. En die zijn broodnodig!

Als je een bloeiende, florerende organisatie wilt die elke crisis aankan, trek dan het onkruid met wortel en al eruit. Dan geef je alles dat kan bloeien de beste kans. En wordt er zowel verticaal als horizontaal in de organisatie effectief en efficiënt gecommuniceerd. Zorg ervoor dat iedereen zich bewust is van de min en de plus en daardoor van de kracht van het plusteken!

Vertrouwen groeit als iedereen zich bewust is van diens uniciteit en diens competenties. Verbondenheid wordt optimaal als je zorgt voor een sterk commitment en effectieve communicatie. De vitaliteit die daardoor ontstaat, is de waarborg voor continuïteit. Vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit zijn de drie pijlers van regie en daardoor vergroot jij je invloed optimaal!

Regietip: Denk niet alleen in of-of, maar veel meer in en-en. Koester de rijkdom van diversiteit, door die eerst te ontdekken. Onderzoek de weerstand en ontdek de kansen en mogelijkheden die daaronder liggen. Alleen op basis van intrinsieke motivatie realiseren we de gewenste diversiteit en plukken we daar de vruchten van.

Regietip: Denk meerdimensionaal. Spiritualiteit gaat over onze universele waarden, zoals de mensen- en kinderrechten. Maak ze concreet voor jouw organisatie door de huidige en de gewenste situatie in kaart te brengen ten aanzien van: gelijkwaardigheid, respect, veiligheid, keuzevrijheid, privacy, ontwikkeling & ontplooiing, welvaart & welzijn en verantwoordelijkheid.

Regietip: Er zijn acht universele drijfveren: erkenning, inzicht, perspectief, plezier, regie, verbondenheid, waarde en zekerheid. Wat zijn jouw belangrijkste drijfveren? En die van de ander?

Klik hier voor meer informatie over het traject Perspectiefvol Leiderschap.