Het nieuwe verhaal is een kwestie van ons herinneren!

We lezen vaker over de behoefte aan een nieuw verhaal, een nieuwe ethiek. Maar mijns inziens moeten we ons dat verhaal en die ethiek weer herinneren, door ons het volgende te realiseren:

* We hebben onze buitenkant en onze binnenkant: onze schijnpersoonlijkheid / ons ego en onze ware persoonlijkheid / ons Zelf.

* We hebben allemaal een ziel, dus we hebben allemaal ons zielsverlangen, dat we ons kunnen herinneren en kunnen realiseren.

* We leven, wonen en werken in deze driedimensionale wereld vol tegenstellingen. Daar moeten we mee leren omgaan. Dat kunnen we door te luisteren naar onszelf en de diverse aspecten daarvan. En door te luisteren naar de ander en het andere.

* We hebben de Mensenrechten, de Kinderrechten en de Sustainable Development Goals die door de meeste landen erkend zijn en die we als uitgangspunt kunnen nemen en met elkaar kunnen verbinden.

* We kennen allemaal de universele menselijke eigenschappen: kracht, liefde, schoonheid, vertrouwen, vreugde, waarheid, wijsheid en zuiverheid. Die vullen we allemaal op onze unieke wijze in, maar we kunnen erover met elkaar in dialoog gaan en het gemeenschappelijke daarin ontdekken.

* We kunnen allemaal het algemeen belang boven het eigen belang en het partijbelang stellen. Het is een bewuste keuze om dat wel of niet als uitgangspunt te nemen.

* We kunnen allemaal besluiten om, voor zover we dat kunnen, de verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen leven. En onze medeverantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en het Geheel.

* We kunnen allemaal besluiten om de regie stevig ter hand te nemen in leven, wonen en werken en een gemeenschappelijk plan maken om koers te zetten naar een luisterrijke en perspectiefvolle toekomst voor de huidige en toekomstige generaties.

Pyramide heeft de methodiek, het instrumentarium en diverse trajecten en organiseert diverse bijeenkomsten waardoor we multidisciplinair kunnen gaan samenwerken en het bovenstaande kunnen realiseren.

Cruciaal is dat leidinggevenden daarin ook het voortouw nemen. Daarom start Pyramide met het ontwikkelings- en ontplooiingstraject voor leidinggevenden “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap”. Bekijk hier de brochure.

Voor vragen, reacties en informatie: bjpvandermieden@pyramide.nl

Doe je in ieder geval mee met je herinneren? Ik ben benieuwd naar je reactie.