Nieuws over een traject dat ook jou iets oplevert!

Deze nieuwsbrief is niet alleen bedoeld voor leidinggevenden, maar ook voor hen die het belang inzien van perspectiefvol leiderschap voor hun eigen organisatie, of voor een andere organisatie die zij kennen. Zie s.v.p. verderop in deze nieuwsbrief voor wat ik jou en anderen extra aanbied.

Een boekwerkje over het ontwikkelings- en ontplooiingstraject “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap”

Over de brochures van Pyramide geven marketingexperts aan dat die niet gelezen zullen worden, omdat ze teveel tekst bevatten. Ik noem het zelf daarom ook maar boekwerkjes. Gelukkig bieden die kennelijk zoveel nuttige inhoud, dat zij ook als checklist gebruikt worden. Ik hoop dus dat ook jij er sowieso baat bij hebt.

In dit boekwerkje tref je de volgende informatie aan:

– Op bladzijde 4, 5 en 6: Het waarom van dit traject, de doelgroep en over het traject zelf
– Op bladzijde blz. 7: Een overzicht van de dagdelen waar de volgende docenten / trainers hun bijdrage aan leveren: Rob van den Berg, Tjeerd Krumpelman, Harm Scheepstra, Marguerite Soeteman, Martin Thoolen, Fons Trompenaars en Gerwin de Vries
– Vanaf bladzijde 8: Het programma
– Op de bladzijden 8 – 10 – 12 – 16 – 18 – 19 en 22: De resultaten die behaald kunnen worden. Die worden als checklist gebruikt voor het realiseren van de verlangens en doelstellingen op individueel-, team- en organisatieniveau en op de korte en lange termijn. Doe er je voordeel mee!

– Op bladzijde 20 en 21: Overige informatie en inschrijving
– Vanaf bladzijde 23: Informatie over de docenten / trainers
– Vanaf bladzijde 28: Informatie over de Verdiepingsdagen die gevolgd kunnen worden
– Vanaf bladzijde 38: Informatie over de experts Erik de Boer, Arko van Brakel, Roel Kop, Sjoerd Scholte en Lucas van Wees en wat zij aanbieden.

Individuele inschrijving is mogelijk voor leidinggevenden uit alle maatschappelijke disciplines. De groepsgrootte is minimaal acht en maximaal twaalf deelnemers. Ook een organisatie kan leidinggevenden inschrijven. De groepsgrootte en de samenstelling daarvan wordt dan in onderling overleg bepaald.

Elkaar helpen loont!

We leven in een turbulente tijd met diverse crises en grote, maar ook mooie uitdagingen. En met nieuwe mogelijkheden en kansen. Er is dan ook grote behoefte aan perspectiefvol leiderschap in de gehele samenleving en voelt menigeen ook de urgentie dit te realiseren. Daarom willen we zo snel mogelijk beginnen en biedt Pyramide het volgende aan:

Indien je iemand anders vóór 15 december aanmeldt voor deelname aan het traject – en de betrokkene zich ook vóór die datum heeft ingeschreven – ontvang je € 250,00. Indien je jezelf vóór 15 december inschrijft, ontvang je € 250,00 korting en betaal je niet € 7950,00, exclusief BTW maar € 7700,00, exclusief BTW voor deelname aan het achtdaagse traject “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap”.

Ik verneem graag van je.

Hier aanmelden.

Met hartelijke groet,

Bert-Jan van der Mieden.
www.pyramide.nl
bjpvandermieden@pyramide.nl
0653 313 147