Wat een ander ook zegt over jou: blijf altijd trouw aan en geloven in jezelf! Maar hoe doe je dat?

De media staan er niet alleen vol van, maar ook in mijn eigen praktijk en leven werd en word ik geconfronteerd met mensen die vals veroordeeld en/of beschuldigd worden en zijn, of anderen dat aandoen. Dat gebeurt dan op basis van foutieve en/of onvolledige informatie en geen of gebrek aan bewijs. En door projectie, (anoniem) geroddel, haat, boosheid, frustratie, teleurstelling, enz. Waarbij ik in werksituaties niets af wil doen aan het moedige werk van melders van mistoestanden, die dat in vertrouwen bij een vertrouwenspersoon of elders kenbaar maken. Klokkenluiders verdienen bescherming.

In mijn praktijk heb ik meegemaakt, en maak ik mee, dat medewerkers zich onveilig voelen en niet goed behandeld worden door hun leidinggevende en/of hun collegae. Maar ook dat leidinggevenden – van laag tot en met de top van de organisatie – door medewerkers, hun collegae en/of superieuren onheus bejegend worden en/of vals beschuldigd worden, of op een oneigenlijke manier ten onrechte ergens op worden afgerekend.

Ook in hulpverlenings- en coachingsland gaat er, de goeden niet te na gesproken, veel meer mis – en veelal in het verborgene – dan ons lief moet zijn. Ik heb meegemaakt dat een hulpverlener door een ex-cliënt ten onrechte beschuldigd werd van seksueel misbruik. Maar ook dat iemand door een hulpverlener, door pure projectie, eigenschappen kreeg toegedicht die de betrokkene geheel niet had, maar daar uit afhankelijkheid wel in ging geloven. En ik heb iemand begeleid waarvan de partner, door een niet goed afgesloten reading, bijna psychotisch was geworden. Om slechts een paar voorbeelden te noemen.

Zo zijn er namelijk meer voorbeelden, zowel van daders als slachtoffers, te noemen, die helaas in alle maatschappelijke disciplines voorkomen. Organisaties en gezinnen lijden eronder en lopen er aanzienlijke, vaak nodeloze en ook te voorkomen, schade door op. Een veel gestelde vraag is, hoe je daar als slachtoffer het beste mee om kunt gaan. Mijn antwoord daarop is: “Blijf altijd trouw aan en geloven in jezelf! Wat anderen ook van jou vinden en over jou vertellen!” Maar hoe doe je dat? Hoe ga je er – als dader en/of slachtoffer – goed mee om? Hoe is een dergelijke situatie op te lossen?

• Zorg voor zelfinzicht in je eigen schijnpersoonlijkheid en wie je Zelf in wezen bent en wilt zijn
• Realiseer je je eigen zielsverlangen, je waarden en normen en de zin- en betekenis van je eigen en het bestaan
• Heb inzicht in je eigen hoofd-, bij- en schijnmotieven
• Herken en erken je eigen fouten en geef die toe. En neem je eigen verantwoordelijkheid!

• Verkrijg dat inzicht door te luisteren naar jezelf, de ander en het andere
• Sta open voor andere mogelijkheden, voor meer en andere informatie en argumenten
• Sta open voor een dialoog, een goed gesprek met de ander en andere betrokkenen
• Wees je, ook in de communicatie met de ander, bewust van je eigen projecties, acteren en (af)reageren. En van je psychische afhankelijkheid!

Als je midden in zo’n situatie en proces zit, dan helpt het je als je goed voor jezelf zorgt, door:

• gebruik te maken van de stilte, bijvoorbeeld door je af te zonderen en/of de natuur in te gaan. Realiseer je je onafhankelijkheid, je autonomie en herinner je Zelf!
• goed voor jezelf te zorgen op fysiek, mentaal, emotioneel, sociaal, relationeel en spiritueel niveau. Maak een plan om de gewenste situatie te realiseren
• voor jezelf een en ander op te schrijven over de situatie en het proces, de feiten, gebeurtenissen, ontmoetingen en de communicatie
• de huidige en gewenste situatie in leven, wonen en werken, en ten aanzien van vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit, in kaart te brengen

• licht en schaduw te accepteren en te omarmen en je te realiseren welke levensles je hieruit kunt leren
• ruimte te geven aan al je negatieve en positieve gevoelens, gedachten en ervaringen
• je jouw unieke bijdrage aan het Geheel te herinneren en te realiseren
• je bewust te zijn van jouw kracht, liefde, schoonheid, vertrouwen, vreugde, waarheid, wijsheid en zuiverheid en die te verdiepen

• voor tijdige en goede ontspanning en rust te zorgen en voor gezonde inspanning
• door iemand in vertrouwen te nemen die je vertrouwen kunt. En/of, indien noodzakelijk of gewenst, door professionele hulp in te roepen
• erop te vertrouwen dat het Leven je helpt en steunt en hulp ook uit onverwachte hoek kan komen
• te weten dat Liefde, Waarheid , Wijsheid en Zuiverheid altijd overwinnen.

Heb je vragen of wil je hulp: bjpvandermieden@pyramide.nl / 0653 313 147.

Link naar de brochure Individueel.