Ook voor jou is de door jou gewenste toekomst mogelijk!

“Alleen op basis van persoonlijk leiderschap en verbondenheid komen we tot de door ons gewenste toekomst”

Ik krijg wel eens, onder andere, als respons dat mijn nieuwsbrieven te lang zijn. Waarbij men gelukkig wel vindt dat ik zinvolle inhoud bied.
Het doorlezen van deze nieuwsbrief kost je een paar minuten. Gun jezelf het voordeel, door bij de verschillende items wat langer stil te staan. Zet deze mail desnoods even apart en plan wat leestijd in. Hij gaat over het volgende:

 • Voor wie de Pyramide-aanpak bedoeld is
 • Welke verlangens en doelstellingen je onder andere kunt realiseren
 • De derde samenvatting van vijf interviews uit de videopodcastserie
 • Het ontwikkelings- en ontplooiingstraject “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap”

We starten met een groep van 8-12 deelnemers. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus vergeet je niet in te schrijven!

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor degenen die het volgende graag willen

 • Meer invloed, door te luisteren naar zichzelf, de ander en het andere
 • Vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit realiseren, bij zichzelf en anderen
 • Conflicten oplossen en gezonde relaties met alle stakeholders in de keten
 • Zorgvuldige en ethische besluitvorming op basis van Persoonlijk leiderschap
 • Inzicht, overzicht en uitzicht, door een integrale en multidisciplinaire aanpak
 • Gebruikmaken van de zes intelligenties, zodat men optimaal omgaat met struikelblokken en onverwachte gebeurtenissen
 • Floreren door regie op individueel, team- en organisatieniveau in de maatschappij en de (internationale) markt
 • Om kunnen gaan met complexiteit en crises, door anders te leren kijken naar de mens, teams, de organisatie en de wereld.

“Door samen de brug over te gaan, ontstaat de nieuwe, door ons gewenste beweging”

De Pyramide-aanpak bewijst dat de volgende verlangens en doelstellingen realiseerbaar zijn

Men wil op een andere wijze naar een situatie, opdracht, uitdaging en/of een probleem (leren) kijken. En, ondanks aanwezige weerstand, een meer diepgaand en kritisch zelfbeeld ontwikkelen, omdat men daar de vruchten van plukt. Dat leidt namelijk ook vaak tot een reset van de “levensprioriteiten”. En men gaat er beter door communiceren en samenwerken. Met als niet onbelangrijk voordeel dat men ook beter naar jou gaat luisteren. Dat komt, zo vertelt men mij, doordat men een grotere en diepere ruimte ervaart die bevrijdend werkt.

En men geneert zich terecht niet om hulp te vragen bij het herformuleren van de verlangens en doelstellingen. Men wil namelijk een goede voorstelling maken van de door hen gewenste toekomst. Men wil praktische duurzaamheid en op een pragmatische, soepele manier aan de (rapportage)verplichtingen kunnen voldoen. En dat de individuele en collectieve veerkracht, vitaliteit en pro-activiteit vergroot worden, op basis van vertrouwen en verbondenheid. Perspectiefvol leiderschap bevordert de intrinsieke motivatie en leidt tot innovatie en toenemende kansen en mogelijkheden. De Pyramide-aanpak levert dus resultaten en nieuwe perspectieven op en zorgt dat in korte tijd, laagdrempelig maar gedegen, de verlangens en doelstellingen gerealiseerd worden.

Vorig jaar startte ik de videopodcastserie “Perspectiefvol leiderschap. Samen op weg naar een luisterrijke toekomst”. Doe je voordeel met deze derde samenvatting van de interviews met Erik de Boer, Arko van Brakel, Roel Kop, Sjoerd Scholte en Lucas van Wees.

Zie bij Arko van Brakel onder andere de acht drijfveren en acht eigenschappen. Ontdek bij Erik de Boer hoe je slim om kunt gaan met veranderingen en wat de SDG’s jou brengen. Roel Kop vertelt je over twee belangrijke wetswijzigingen en wat ook jij aan het boek “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw” en de Regiekaarten kunt hebben. Sjoerd Scholte heeft het onder andere over Het Ennisme en over hoe je vitaal kunt zijn als leider. En leer van Lucas van Wees onder andere over vergroening en adequate besluitvorming en over alert zijn op de sagen en mythen in organisaties. Doe je voordeel met de diverse Regietips die zij je geven. Bespaar kostbare tijd!

De samenvatting verwijst naar het ontwikkelings- en ontplooiingstraject traject “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap”. Dat is het traject dat Pyramide en haar Partners je aanbiedt, zodat jij en anderen gaan floreren door regie. Bekijk hier de brochure.

Op bladzijde 3 vind je de inhoudsopgave. Ontdek waarom het zinvol is om je nu in te schrijven. Schrijf je hier in.

Ook voor jou is de door jou gewenste toekomst dus mogelijk!

Met hartelijke groet,

Bert-Jan van der Mieden.
www.pyramide.nl
0653 313 147.