Perspectief en duidelijkheid. De uitkomst: het gewenste resultaat!

Leidinggevenden bieden perspectief en creëren duidelijkheid. Met als uitkomst: resultaat!

Als ik met beslissers spreek, dan willen ze niet alleen maar horen wat er allemaal mis is. Daar hebben ze, voor zover dat binnen hun invloedssfeer ligt, wel grip op. Zij willen ook (nieuwe) perspectieven zien, die zij op meerdere niveaus in de organisatie kunnen realiseren. Samen met de in- en externe stakeholders. Met de focus op zowel de korte als de lange termijn. Zowel de tussen- als de einddoelen moeten voor eenieder duidelijk zijn. Ze willen scoren met het eindresultaat en mogen op het niet behalen daarvan afgerekend worden. Perspectiefvolle leidinggevenden staan en gaan namelijk voor hun verantwoordelijkheid. Het zijn geen watjes!

Pyramide pakt het anders aan: multidisciplinair en diepgaand!

Daarom hebben zij ook een hekel aan onduidelijkheid, verhullende trucjes en korte termijnresultaten die haaks staan op de gewenste toekomst. En zij managen daarom vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. Perspectiefvolle leidinggevenden zijn slim, want zij gaan effectief en efficiënt om met hun geld, energie en tijd. En met die van anderen! Zij verbinden het gewenste personeel optimaal met de organisatie, door ze perspectief te bieden en mee te denken met hun perspectief. Perspectiefvolle leidinggevenden zijn heel goed in staat uit te leggen hoe zij dat realiseren.

Ontdek hoe je met de unieke Pyramide-aanpak sneller en betere resultaten kunt boeken.

Vorig jaar startte ik de videopodcastserie “Perspectiefvol leiderschap. Samen op weg naar een luisterrijke toekomst”. Doe je voordeel met deze tweede samenvatting van de interviews met Fons Trompenaars, Marguerite Soeteman – Reijnen, Gerwin de Vries en Tjeerd Krumpelman.

Hier de tweede samenvatting:

Welke bouwstenen heb je nu verzameld voor het realiseren van de verlangens en doelstellingen van jou en anderen?

De samenvatting verwijst naar het ontwikkelings- en ontplooiingstraject traject “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap”. Dat is het traject dat Pyramide en haar Partners je aanbiedt. Bekijk hier de brochure.

Op bladzijde 3 vind je de inhoudsopgave. Bepaal zelf je leestijd en ontdek waarom het zinvol is om je nu in te schrijven.