Samen bezieling delen! Dat kan direct!

In het programma Zomergasten van zondag 30-07-2023, waarin Theo Maassen in gesprek was met de cinematograaf Hoyte van Hoytema, spraken ze onder andere over bezieling en de intuïtieve ziel. Ik ontdekte in deze uitzending overeenkomsten met de manier waarop van Hoytema werkt, en wat hij daarmee wil bereiken, en mijn klassieke piano-improvisaties. Het gaat bij kunstuitingen om bezieling en het leggen van de verbinding tussen zielen. Het was prachtig om te merken hoe bevlogen hij sprak over de technische en ambachtelijke facetten van zijn vak, maar ook openstaat voor en “werkt” met het Mysterie.

Unieke, vrije improvisaties

In mijn klassieke piano-improvisaties weet ik niet wat ik ga spelen en ik kan het ook niet meer naspelen. Ik stem mij af op de omgeving, het instrument en met name het publiek. En dan blijken mijn zielenklanken te resoneren met de ziel van de luisteraars. Er ontstaat en gebeurt iets op basis van vertrouwen en verbondenheid en bezieling, waarbij we iets van het ongrijpbare, het Mysterie, de kosmos, met elkaar delen. En de verbinding wordt gelegd tussen het meerdimensionale en deze driedimensionale wereld. Het stemt elke keer weer dankbaar als dat mensen helpt in leven, wonen en werken. En ze dichter bij hun zielsverlangen en hun ware Zelf komen. Ook in organisaties!

“Het was alsof het dak van het gebouw eraf werd getild.”

“Jouw spel heeft me diep ontroerd, dankjewel.”

Wat biedt Classic Improvisations

Ik bied verschillende soorten optredens, die ik altijd afstem op uw verlangens en doelstellingen.

01. Recitals voor organisaties

Ik improviseer ook op kunstuitingen van anderen. Bijvoorbeeld bij kunstexposities. En ik speel ook op openings- of jubileumbijeenkomsten, conferenties en commerciële bijeenkomsten.

“Bert-Jan heeft voor ons gespeeld op ons Supplier Event bij Chateau De Raay in Baarlo. Tijdens een zakelijk diner heeft hij de ruimte weten op te vullen met aangename, professionele en inspirerende pianomuziek. De diversen stukken die hij opgevoerd heeft werden vooraf op een zeer bescheiden, maar spirituele manier voorgesteld. Onze gasten hebben genoten van zijn optreden en hij heeft daarmee bijgedragen aan een zakelijke, maar toch zeer aangename sfeer. Daar dit event voor ons de eerste keer was en experimenteel, kan ik nu stellen dat het optreden van Bert-Jan van der Mieden bijgedragen heeft aan louter superlatieven!”
(Jos Bongers, Chief Operations Officer / Deputy CEO, Rettig ICC)

“Doordat jij, voorafgaande aan onze bijeenkomst met ruim dertig ondernemers, improviseerde op de vleugel, creëerde jij een klimaat van veiligheid en vertrouwen, waardoor wij ons sneller openden voor elkaar. Daardoor verliep de bijeenkomst veel beter en boekten wij betere resultaten. Bijzonder en opmerkelijk dat jij het verschil maakte.”

02. Pianospel in combinatie met een spreekbeurt of training

Ik gebruik mijn piano-improvisaties ook bij trainingen en andere bijeenkomsten in organisaties. Bijvoorbeeld voor directies, bestuurders en managers en voor verkopers, adviseurs en andere medewerkers, maar ook voor politici. Zo heb ik met succes optredens verzorgd ten behoeve van een verkiezingscampagne, voor zakenrelaties, serviceclubs en bij afscheidsbijeenkomsten.

Ik verzorg ook spreekbeurten, die ik afwissel met mijn piano-improvisaties. Zie

Spreker / Pianist

“Doordat jij je inleiding afwisselt met je pianospel, beklijven de woorden beter”.

“Na jouw training zijn we elke fractievergadering begonnen met het gebruiken van jouw instrumentarium. We gingen van een naar vier zetels. Daar heeft jouw optreden zeker aan bijgedragen”

“Met jouw pianospel en inleiding over vertrouwensmanagement heb jij het afscheid bij mijn pensionering op bijzondere wijze opgeluisterd”

03. Luister- en Regiesessies voor organisaties

De Luister- en Regiesessie is een unieke combinatie van luisteren naar een klassieke piano-improvisatie en actieve deelname aan een geleide groepssessie. De geïmproviseerde en aan uw thema/doelstelling aangepaste klassieke muziek, heeft een bewezen impact op de medewerkers. De piano-improvisaties hebben een bijzondere, positieve uitwerking op het denken en voelen. De luisteraars worden geraakt en geïnspireerd, er ontstaat ruimte voor bezinning, hun creativiteit wordt geprikkeld en er ontstaat positiviteit. Een veranderingsproces verloopt daardoor intensiever, effectiever en sneller. De communicatie verloopt daarna plezieriger en effectiever en – soms jarenlang durende – conflicten worden bijgelegd. De Luister- en Regiesessies zijn geschikt voor teambuilding bij bestaande groepen en voor groepsvorming voor mensen die elkaar nog niet kennen.

“Het was fascinerend te merken hoe veertien managers zo verschillend reageerden op jouw pianospel en hoe jij vervolgens de link legde naar de manier waarop wij binnen onze organisatie met elkaar communiceren. Heel bijzonder wat jij vervolgens allemaal losmaakte. Dank voor de heldere inzichten en zeer bruikbare handvatten.”

“Het was alsof de piano hem had uitgenodigd om oude inzichten los te laten en om een diepe bevrijding te omarmen waardoor ruimte kan ontstaan voor nieuwe ervaringen. Er ontstond een bijzondere verbinding tussen de piano, de pianist en de groep.”

“Heerlijk, dit pianospel van Bert-Jan. Rustgevend spel, waarbij zowel de luisteraar als de speler op zoek zijn. Hij naar zijn noten/tonen en ik naar de stilte in mij. Het had van mij nog langer mogen duren… een verstild warm moment in een hectische dag.”

04. Optredens als spreker, pianist of spreker/pianist voor particulieren

Ik geef ook huiskamerconcerten en treed ook op bij uitvaarten, huwelijken en andere bijzondere gelegenheden.

“Jouw pianospel werkte helend voor mij.”

“Je hebt mijn diepste tranen gespeeld. Dat werkte bevrijdend. Dankjewel!”

Afspraken

De tijdsduur, locatie en de specifieke vorm worden in onderling overleg met u als opdrachtgever bepaald. Hetzelfde geldt voor de reis- en verblijfskosten en het honorarium. Als er geen goed bespeelbare vleugel aanwezig is, wordt deze door mij geregeld, waarbij u vooraf een opgave krijgt van de kosten.

Direct te boeken!

Ik treed op voor kleine en grote groepen, voor organisaties en voor particulieren. Zowel in binnen- als buitenland. Van mijn optredens zijn diverse opnames beschikbaar. Zie www.classicimprovisations.com

Het kan voorkomen dat u al iemand geboekt heeft, maar dat die plotseling verhinderd is. Ik kan dan invallen als spreker – waarbij we overleg plegen over het onderwerp – als pianist met mijn klassieke piano-improvisaties, of als spreker/pianist.

Voor vragen, overleg en boekingen: bjpvandermieden@pyramide.nl of 0653 313 147.

Het logo van ClassicImprovisations is, met veel dank mijnerzijds, ontworpen door het kunstenaarsduo Huub & Adelheid Kortekaas.