Samen op reis en onze gemeenschappelijke waarheid leven!

Deze reis kost je ca. 10 minuten, maar bespaart je uren, dagen, maanden en wellicht zelfs jaren ellende! Floreer door de regie te pakken in leven, wonen en werken!

 

De drie stappen die we gaan zetten

We leven in een wereld van protesten, polarisatie, conflicten, wantrouwen, onzekerheid en angst. Zullen we dan nu eens samen een reis maken op basis van hetgeen ons met elkaar verbindt?! Laten we daarbij als uitgangspunt nemen dat iedereen verlangt naar vertrouwen in zichzelf, in elkaar en in de toekomst. Dat ieder mens ook verlangt naar verbondenheid en optimale samenwerking. En dat we allemaal verlangen naar vitaliteit, dat we energiek zijn en proactief onze verlangens en doelstellingen willen realiseren in leven, wonen en werken.

Ik geef toe dat het realiseren van vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit – in deze wereld, in onze eigen maatschappij en in organisaties en gezinnen – een ambitieuze uitdaging is, maar als je meereist, laat ik je ervaren dat het in je eigen directe omgeving haalbaar is. En als we allemaal de drie stappen van angst en onzekerheid naar vertrouwen, van vertrouwen naar verbondenheid en van verbondenheid naar vitaliteit zetten, dan ontstaat er een enorm sneeuwbaleffect en verspreiden onze gemeenschappelijke waarden en normen zich steeds sneller. Laten we dus op reis gaan!

Op onze levensreis ervaren we dagelijks allerlei tegenstellingen: het zit mee of tegen, de communicatie is effectief of loopt vast, de ander wil wel of niet, je ervaart vertrouwen en wantrouwen, enz. Door het ervaren van tegenstellingen komen we tot bewust geluk. Na een periode van slecht weer genieten we des te meer van het mooie weer. Na het overwinnen van een ziekte zijn we ons meer bewust van, en dankbaarder voor, onze goede gezondheid. Het ervaren van tegenstellingen leidt tot bewust, nieuw vertrouwen en evenwicht en nieuwe verbondenheid en vitaliteit. Zo zijn struikelblokken, vraagstukken, problemen, uitdagingen, conflicten, zorgen, pijn en verdriet de bouwstenen voor een bewuster, beter, gelukkiger en duurzaam bestaan. Hoe kunnen we nu, met zo min mogelijk negatieve ervaringen, onze verlangens en doelstellingen zo goed en zo snel als gewenst realiseren?

 

We willen veranderen, door bewust worden, bewust zijn en bewust doen

We ontwikkelen en ontplooien ons door problemen, stress en ongemakkelijke situaties of omstandigheden te ervaren, omdat we die willen oplossen en daaruit willen komen. De wereld veranderen begint bij onszelf en een ander kunnen we niet veranderen, dus laten we maar bij onszelf beginnen. Onszelf veranderen is een kwestie van bewust worden, bewust zijn en vervolgens bewust doen. Als we onszelf willen veranderen, lukt dat alleen als we anders naar onszelf gaan kijken en dieper over onszelf gaan denken. Dat kan door een pas op de plaats te maken en de stilte in te gaan.

En zoals je weet: “Oefening baart kunst”. Als wij iets heel graag willen, dan hebben we daar veel voor over. Dan staan en gaan we ervoor! Een middelbare scholier kan een zesjes-mentaliteit hebben, maar als die diens vakkenpakket heeft gekozen, kan diezelfde scholier opeens voor hoge cijfers gaan, omdat hij/zij die vakken leuk vindt, er goed in is en diens verlangens en doelstellingen wil realiseren. En dat geldt voor de rest van ons leven ook. Als je met passie ergens aan werkt, vergeet je de tijd, wil je je doelen halen en ga je ervoor. En dan willen we ook wel veranderen, als dat daarvoor nodig is. En zeker als die verandering in ons doen en laten tot verbetering en meer geluk en succes leidt. Herken je dit? Ik hoop het, want de drie stappen die we gaan zetten, leiden tot zo’n verandering.

Dat brengt ons bij de eerste Regietip op onze gemeenschappelijke reis.

Regietip 1: Als je je richt op je zielsverlangen en je doelstellingen kun je succesvol veranderen. Een hulpmiddel daarbij is een affirmatie: een bekrachtigende, positieve zin die je verlangen en doelstelling verwoordt. In de videopodcastserie “Perspectiefvol leiderschap. Samen op koers naar een luisterrijke toekomst” geeft Sjoerd Scholte daar een paar dagelijkse voorbeelden van. (www.pyramide.nl).

 

De eerste stap naar vertrouwen

Als we last hebben van angst of onzekerheid en niet buiten de boot willen vallen, passen we ons aan en conformeren we ons aan onze omgeving. Daar kun je dan achteraf een naar gevoel over hebben. Waarom zei, of deed ik dat nu niet? Waarom toon ik nu mijn afhankelijkheid aan de ander? Het is soms vermoeiend, dat levenslang leren de voorwaarde is om onze unieke bijdrage te leveren aan het geheel. Maar onze levenservaringen dragen bij aan onze ontwikkeling en ontplooiing en zorgen ervoor dat we bewust kunnen genieten van wat we bereikt hebben. De terechte vraag is dan: “hoe komen we tot duurzaam zelfvertrouwen?”

Als we een situatie willen veranderen, moeten we vaak ook ons eigen gedrag en handelwijze veranderen. Door zelfinzicht zijn we in staat om in verschillende situaties het daarbij passende, effectieve gedrag te vertonen. We hebben daartoe gelukkig allemaal een innerlijk kompas, onze intuïtie, dat de koers aangeeft voor onze levensreis. Je intuïtie vertelt over je (levens)missie, (levens)visie, waarden en normen, je doelstellingen en je doelen en herinnert je aan je zielsverlangen. Voer dus altijd eerst een positieve dialoog met jezelf.

Regietip 2: Creëer je eigen levensreis, door eerst je diepste verlangens en je doelstellingen te ontdekken. Waar wil je naartoe? Wat wil je bereiken? Waarmee en met wie wil je aan de slag? Wat draagt wel en wat draagt niet bij aan het realiseren van je verlangens en doelstellingen?

Inzicht in je persoonlijke kwaliteiten, competenties en capaciteiten is cruciaal om succesvol te kunnen zijn. Maar het meest belangrijk is je eigen wil en intrinsieke motivatie: je missie, visie en drijfveren. Wat wij doen wordt namelijk met name bepaald door wat wij bewust en onbewust willen, door onze waarden en normen en door onze levens-, woon- en werkervaring. En door inzicht kunnen we ook dat wat ons niet meer dient loslaten.

Om deze redenen wordt door de Pyramide-aanpak het onbewuste bewust gemaakt. Dat kan ook confronterend zijn, maar mensen worden er wel heel blij van. Door de Pyramide-aanpak breng je al je persoonlijkheidsaspecten in kaart en leer je jezelf en de ander optimaal kennen. Ze activeert de intrinsieke motivatie en leidt tot de gewenste en noodzakelijke gedragsveranderingen. In groepen en teams gaat men, daar waar nodig en gewenst, bewust effectiever gedrag vertonen.

Vertrouwen gaat ook over vertrouwen in het leven en in de toekomst. Het is goed en ook geruststellend om je te realiseren dat ontmoetingen, gebeurtenissen en omstandigheden ons precies brengen wat we nodig hebben voor onze ontwikkeling en ontplooiing.

 

De tweede stap naar verbondenheid

Het leven is een uitdaging. Hoe de wereld, en onze directe omgeving, eruitziet wordt met name bepaald door onze innerlijke keuzes. Ieder van ons maakt diens eigen levensreis en maakt daarin diens eigen keuzes. Vertrouwen, innerlijk evenwicht en verbindingen bieden daarvoor nieuwe mogelijkheden.

Regietip 3: Wees zeker over wie je bent, wat je wilt en waarom je doet wat je doet. Laat je innerlijke staat van zijn dus niet afhangen van de omgeving en de omstandigheden. Wees niet afhankelijk van de bevestiging door, en de aandacht en waardering van, de ander.

Het is belangrijk daarbij je eigen grenzen en die van de ander te accepteren en te respecteren. Registreer wat er in jezelf gebeurt bij een contact en grijp in als je voelt dat je de ander in het contact kwijtraakt. Het is verstandig om te checken of jij de ander begrijpt en of de ander jou begrijpt. Als je dat oprecht en vriendelijk aan de ander vraagt, kan dat tot een verrassend en mooi gesprek leiden. En blijf altijd open, en in contact, ook als je niet begrepen wordt.

Regietip 4: Door verbinding creëer je nieuwe mogelijkheden. Maak daarin je eigen keuzes en volg je vrije wil en je eigen wijsheid. En dat is iets anders dan je eigenwijsheid! J Beschrijf je ideale relaties eens in leven, wonen en werken. Stippel je eigen pad uit en kies wat en met wie je iets wilt leren en meemaken. Daardoor bereik je wat je wilt.

Voorkom echter dat je zo met jezelf bezig bent, dat je de ander en het andere niet meer opmerkt. Vraag waar de ander behoefte aan heeft. Geef de ander de kans iets in te brengen, oordeel niet te snel en wees onbevangen. Bepaal samen welke realistische en concrete doelstellingen en verlangens je wilt realiseren en welke resultaten je wilt boeken. Leg daarbij zowel het einddoel als de tussendoelen vast. Ieder levert diens unieke bijdrage aan het geheel. Geef elkaar daar de verantwoordelijkheid en de ruimte voor. Onderhoudt samen de verbinding bij het zoeken naar afstemming met elkaar en met anderen. Ga voor gezonde en duurzame relaties en toon, waar van toepassing, mededogen en empathie.

 

De derde stap naar vitaliteit

We functioneren het beste als we doen wat we echt willen, vanuit de positie en de rol die onze voorkeur heeft. En als we met name doen waar we energie van krijgen. Hecht dus aan je authenticiteit en je betekenis- en zingeving. Lever jouw zinvolle en unieke bijdrage aan het geheel en wees van betekenis voor mens en maatschappij. Laten we gezamenlijk staan en gaan voor het realiseren, vergroten en herstellen van vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit, door te luisteren naar onszelf, de ander en het andere.

Regietip 5: Inzicht in de drijfveren en het gedrag van jezelf en van anderen is belangrijk om goed te kunnen communiceren en samenwerken. Weet, of tracht te begrijpen van elkaar door welke bril je naar de werkelijkheid kijkt en hoe je in het leven staat.

Regietip 6: Stel de kortetermijndoelstellingen in dienst van de lange termijn doelstellingen. Inspireer en stimuleer ook anderen om te luisteren naar zichzelf, de ander en het andere. De Pyramide-aanpak biedt daartoe inzichten en concrete handvatten en wijst naar nieuwe wegen.

We moeten ons niet gevangen houden in schijnzekerheid en schijnoplossingen. Door onze aandacht op het wezenlijke te richten en de struikelblokken op te ruimen die dat in de weg zitten, groeit het wezenlijke. Door ons bewust te zijn van onze Oorsprong en van de energie en het Licht die we daaruit mogen ontvangen, ervaren we die energie en dat Licht ook bewust. Maak daar optimaal gebruik van, geef dat vanuit je Zelf door, en inspireer en stimuleer daardoor anderen.

Regietip 7: Vertrouw bij het maken van de drie stappen op de krachten van het universum. Alles gebeurt met een reden. Doe wat bij je Zelf past en dat zowel jou als anderen voldoening, bezieling en zingeving brengt. Dan komen onvermoede kwaliteiten en talenten naar boven. Laat die tot volledige ontplooiing komen. Behoud het goede, kies voor het nieuwe en ga voor innerlijke, duurzame zekerheid.

Het is belangrijk dat we de winst halen uit onze in het verleden opgedane kennis en ervaringen. Dat we stilstaan bij wat we doen en hoe we ons daarbij voelen. En dat we vervolgens onze gedachten richten op onze en de toekomst. Zowel voor deze als voor volgende generaties. Daardoor komen we tot bewustere, betere keuzes.

Regietip 8: Vraag jezelf af wat je nodig hebt om uit de huidige situatie te komen en hoe het voelt als je de gewenste situatie hebt bereikt. Kom je verplichtingen na en doe verder waar je plezier en voldoening aan beleeft. Volg je zielsverlangen en richt je op het realiseren daarvan. En doe alleen dat waar je energie van krijgt en wat je het liefst wilt realiseren.

Laat daarbij geen enkele omstandigheid je vermogen om het juiste te doen beïnvloeden. En sta niet toe dat iemand je tegenhoudt. Sta stevig in je schoenen en laat de duisternis om je heen je beslissingen niet beïnvloeden. Herken je sterke punten en breng positieve veranderingen aan in de wereld. Luister naar het universum en maak ruimte voor de Stilte.

Gebruik je intuïtie, je creativiteit en je competenties voor het oplossen van problemen. Deel informatie, zodat inzichten, kennis en ervaring optimaal kan worden ingezet. Onderzoek met anderen wat wél werkt en leg de focus op verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap en samenwerken. Dat leidt tot de benodigde creativiteit, innovatie, betrokkenheid en proactieve acties om de individuele en de team- en organisatieverlangens en -doelstellingen te realiseren.

Respecteer daarbij altijd de Mensen- en Kinderrechten en help binnen je mogelijkheden die te realiseren. Dat zijn onze gemeenschappelijke, universele waarden en normen. Als we daarbij tevens de Sustainable Development Goals in onderlinge samenhang realiseren, creëren we samen de zo gewenste luisterrijke toekomst op onze gemeenschappelijke levensreis!

Pyramide biedt ook daartoe de benodigde inzichten en handvatten, zodat organisaties zich positief kunnen onderscheiden en hun continuïteit kunnen borgen.