TERUG NAAR HET OORSPRONKELIJKE, UNIVERSELE VERHAAL.

Er verschijnen artikelen waarin wordt aangegeven dat er behoefte is aan een nieuw universeel verhaal en aan nieuw leiderschap. Leidend tot vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit. Veelal wordt tot nu toe de oplossing, voor de huidige crises en uitdagingen waar wij wereldwijd mee te maken hebben, gezocht aan de buitenkant en in deze driedimensionale werkelijkheid.

Uiteraard moeten er, van lokaal tot en met wereldwijd, adequate acties worden ondernomen om tot het noodzakelijke en gewenste herstel te komen van de schade die door mensen is en wordt aangericht. En ook acties om te komen tot een duurzame wereld voor de huidige en toekomstige generaties. Maar we komen alleen tot de noodzakelijke en gewenste oplossingen als we weten wat het werkelijke probleem is en wat de diepst liggende oorzaak daarvan is.

Het werkelijke probleem is het gebrek aan zelfinzicht en zelfkennis en het daaruit voortvloeiende gemankeerde mens- en wereldbeeld en gebrek aan zin- en betekenisgeving. De diepst liggende oorzaak daarvan is het geloof in de begoocheling dat deze driedimensionale wereld de enige werkelijkheid zou zijn en we ons zielsverlangen naar de meerdimensionale wereld daardoor min of meer vergeten zijn. Het werkelijke probleem en de diepst liggende oorzaak ligt dus in de mens zelf. Gelukkig maar, want dan kunnen we die ook zelf oplossen. Wat we in onszelf verloren zijn, kunnen we gelukkig weer in onszelf hervinden en herinneren. De primaire oplossing voor de crises en problemen die er zijn ligt dus in ons eigen zielsverlangen.

We moeten dus niet zoeken naar een nieuw universeel verhaal, maar naar onze gemeenschappelijke oorsprong en naar het weten in ons over vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit, op basis van ons eigen, gemeenschappelijke zielsverlangen.

In mijn boek “De mens in de 21e eeuw” introduceerde ik daartoe de bewustwordingspsychologie, bewustwordingsmanagement en de bewustwordingswetenschap. En gaf ik de elementen aan van een nieuw mensmodel dat ik later het MultiMens Model heb genoemd. Daardoor is men in staat tot (bewuster) zelfvertrouwen, vertrouwen in het leven en vertrouwen in de toekomst te komen.

In mijn boek “Eenheid in verscheidenheid” introduceerde ik het Ennisme, de filosofie van de Verbinding en Perspectiefvol leiderschap. Tevens gaf ik vijfendertig uitdagingen aan waar we voor staan en gaan, bevat het een checklist met aandachts- en verbeterpunten en geef ik aan hoe wij onze universele verlangens kunnen realiseren. Daardoor komt men tot herstel van verbindingen en tot duurzame verbondenheid.

In mijn boek “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw” geef ik de Pyramide-aanpak weer, inclusief het instrumentarium, de methodiek en het Werkboek. Tevens zijn daar de Mensenrechten, de Kinderrechten en de Sustainable Development Goals in opgenomen. En geef ik aan hoe wereldwijd Globaliseringscentra kunnen worden opgericht, waardoor men lokaal, regionaal en nationaal welzijn en welvaart optimaal kan realiseren. Met behulp van de bijbehorende set Regiekaarten en de digitale Werkbladen is men in staat Levensregisseur, Teamregisseur en Organisatieregisseur te worden.

Met Perspectiefvol leiderschap, op basis van persoonlijk leiderschap, bied ik met Pyramide diverse inzichten en concrete handvatten en een methodiek en instrumentarium, waardoor individuen, teams en organisaties kunnen floreren door regie. Door bewuster en beter te luisteren naar onszelf, de ander en het andere kunnen we vertrouwen, verbondenheid en vitaliteit herstellen en vergroten. En daardoor een bewustere, betere en duurzame wereld realiseren.

Deze boeken zijn door Pyramide zelf uitgegeven en daar te bestellen. De netto-opbrengst is bedoeld voor de stichting Globaliseringscentrum.

Voor meer informatie, zie www.pyramide.nl. Voor reacties en vragen, stuur een mailtje naar Bert-Jan van der Mieden, bjpvandermieden@pyramide.nl

P.S. De foto van de brug is de weergave van een kunstwerk van het kunstenaarsduo Huub & Adelheid Kortekaas en door hen beschikbaar gesteld.