WIE BEN IK? WIE BEN JIJ? OMGAAN MET GRENZEN.

“Praat niet over de ander, maar ga de dialoog aan met jezelf en de ander.”

In de samenleving, in de politiek, in organisaties en gezinnen; overal worden we geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag. En met alle gevolgen van dien. Helaas komt het veelvuldig voor dat er in de diverse media heel onzorgvuldig en respectloos mee wordt omgegaan. Zonder hoor en wederhoor en grondig onderzoek worden er insinuaties en beschuldigingen geuit, waardoor mensen onnodig beschadigd worden. Roddel, achterklap, smaad en laster, wel of niet anoniem, komen helaas maar al te vaak voor. Hierbij wil ik een aantal Regietips geven hoe we daar mijns inziens het beste mee om kunnen gaan.

Het is daarbij goed ons te realiseren dat wij gelukkig niet het beeld zijn dat de ander van ons heeft en ook niet degene die gevormd is uit de gedachten die de ander over ons heeft. Wat anderen over ons denken is daarbij ook vaak een projectie. Het is belangrijk voor onze eigen ontwikkeling en ontplooiing om open te staan voor kritiek en de argumenten van de ander. Maar toets dat altijd, door te luisteren naar jezelf, je geweten, je intuïtie en je waarden en normen.

Als je ergens, terecht of ten onrechte, van beschuldigd wordt, of als je de ander ergens van beschuldigt, luister dan goed naar jezelf, naar de ander en sta open voor het andere. Onderzoek, op basis van zelfreflectie en je levenservaringen, of de beschuldiging wel of niet terecht is. Stel aan jezelf, en indien mogelijk ook aan de ander, de volgende vragen:

  • Welke motieven, drijfveren en verwachtingen spelen een rol? Zowel bij mijzelf als bij de ander?
  • Onderzoek of jij of de ander niet afreageert en waarom, waartoe en waardoor jij en de ander iets zegt of schrijft, of heeft gezegd of geschreven.
  • In welke positie, situatie en/of omstandigheid zat, of zit jezelf en de ander?
  • Wat is jullie achtergrond?
  • Van wie of wat zijn jullie afhankelijk?
  • Willen we elkaar oprecht begrijpen, door echt te luisteren naar de ander?
  • Is er ruimte voor elkaars gevoelens en gedachten en gaan we daar respectvol mee om?
  • Is er sprake van hoor en wederhoor, zonder (voor)oordeel?

De antwoorden op die vragen leiden tot zelfkennis en zelfinzicht en kunnen leiden tot begrip voor de ander en zelfs tot mededogen, zonder dat je het met de ander eens hoeft te zijn.

Het is belangrijk daarbij te beseffen dat ieder mens uit twee persoonlijkheden bestaat: onze ware persoonlijkheid en onze schijnpersoonlijkheid. We kunnen ons Zelf zijn en acteren en reageren vanuit kracht, liefde, schoonheid, vertrouwen, vreugde, waarheid, wijsheid en zuiverheid. Maar we kunnen ook acteren en reageren vanuit onze schijn, onze minderwaardigheidsgedachten en -gevoelens en de compensaties daarvan.

Dus stel jezelf altijd de vraag: vanuit welke persoonlijkheid wordt er gecommuniceerd? Oordeel daarbij niet meteen over de ander, maar stel vragen vanuit een oprechte luisterhouding.

Het door mij ontwikkelde MultiMens Model biedt inzicht in de diverse persoonlijkheidsaspecten die in ons gedrag, in ons acteren en reageren en in onze communicatie een rol kunnen spelen. In de afgelopen decennia hebben veel mensen hier baat bij gehad in de individuele en teambegeleiding. Ik hoop dat ook jij er baat bij hebt. En ik je hiermee wat inzichten en Regietips geef, waardoor je in leven, wonen en werken goed om kunt gaan met je eigen grenzen en die van de ander. En dat we grensoverschrijdingen kunnen voorkomen. Voorkomen is immers beter dan genezen!