Bert-Jan van der Mieden

Bert-Jan van der Mieden is de oprichter van Pyramide. Hij wordt bij organisaties ingezet als organisatieregisseur, teamregisseur en als levensregisseur. Hij ontwikkelde een methodiek en instrumentarium waardoor individuen, teams en organisaties zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien, om de gestelde doelen goed en snel te realiseren.

Van der Mieden is de grondlegger van de bewustwordingspsychologie en het daarop gebaseerde vertrouwensmanagement. En van het Ennisme, de filosofie van de Verbinding. Hij heeft het MultiMens Model ontwikkeld, waardoor men de regie stevig ter hand kan nemen in leven, wonen en werken en gezonde, stevige en duurzame relaties kan realiseren.

Bert-Jan is auteur van het standaardwerk “De mens in de 21e eeuw”, “Eenheid in verscheidenheid” en “Perspectiefvol leiderschap. Management in de 21e eeuw”. Op basis daarvan ontwikkelde hij – en verzorgt hij samen met een aantal docenten/trainers en andere experts – onder andere het ontwikkelings- en ontplooiingstraject “Transformeren naar perspectiefvol leiderschap”, het traject “Inzicht in en perspectieven van de SDG’s en de MKR’ en de maatwerktraining “Realisatie duurzaamheidsdoelstellingen”.

Van der Mieden heeft ervaring in de gezondheidszorg en in diverse staf- en managementfuncties in het bedrijfsleven. “Door mijn loopbaan en brede ervaring ben ik in staat vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken tegelijk te benaderen. De Pyramide-aanpak levert niet alleen winst op voor het individu en teams, maar ook voor de gehele organisatie en haar stakeholders in de keten en voor de samenleving.”

Zijn professionele breedte en diepgang blijkt al jaren ook een goede basis te zijn voor het begeleiden van bestuurders, commissarissen, directeuren, managers en ondernemers. Door zijn doorleefde kennis en inzichten en zijn jarenlange ervaring is Bert-Jan een gewaardeerd sparringpartner voor de board. Zijn optredens als spreker / pianist worden als bijzonder ervaren. Om die optimaal te doen renderen, ontwikkelde hij een uniek concept in de sprekers- en evenementenbranche: het MultiOptreden. Als trendmaker biedt hij nieuwe perspectieven en concrete handvatten, om een luisterrijke toekomst te realiseren.