Monique Morée

Met haar bureau MVO Interim Services maakt Monique Morée organisaties toekomstbestendig door hen te verduurzamen. Duurzaamheid en verduurzamen zijn containerbegrippen. We weten allemaal dat we iets aan duurzaamheid moeten doen, ook als ondernemer, maar waar begin je dan? Dat is waar Monique om de hoek komt kijken. Ze begeleidt ondernemers door dit doolhof om geld te verdienen aan duurzaam ondernemen. Met een grote dosis passie voor duurzaamheid, zowel zakelijk als privé, gaat zij met ondernemers aan de slag:

  • Aan de voorkant door het product of de dienst te verrijken met duurzame alternatieven en deze vergroening te laten renderen.
  • Aan de achterkant door processen te verduurzamen en zo geld en emissies te besparen.

Monique heeft ruime ervaring bij verschillende type organisaties en sectoren, zoals multinationals, goede-doelen-organisaties, gemeenten en het MKB. Zij helpt (groepen) ondernemers om kansen te zien door het verduurzamen van hun organisatie. Door ze op eigen wijze waarde te laten creëren voor mens, milieu en hun portemonnee. Winst en duurzaamheid gaan voor haar hand in hand. Zij heeft een goed beeld van wat er speelt bij organisaties en hoe hen te motiveren om stappen te zetten. En vol te laten houden, want veelal wordt er hands-on gemanaged.

Als CSRD-implementationmanager laat zij organisaties ervaren dat de CSRD geen kostenpost maar een investering is. Detailkennis over de eigen duurzame prestaties maakt organisaties namelijk wendbaarder en het creëert ruimte voor innovatie. Bovendien draagt transparantie over de eigen impact bij aan een betere reputatie én het opent deuren voor financiering.

Monique is tevens Programmamanager bij Stichting WaardZaam. Als zodanig verbindt zij diverse partijen, zoals ondernemers, de gemeente Krimpenerwaard, De omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) en de duurzame platformen in de regio met elkaar om duurzaamheid binnen de regio Krimpenerwaard te versnellen.

Monique heeft inmiddels een groot en betrokken netwerk opgebouwd van professionals die zich actief inzetten voor de transitie naar een duurzame wereld. Zij is lid van diverse samenwerkingsverbanden, zoals De Zwerm; een netwerk van onafhankelijke duurzaamheidsprofessionals, Dzyzzion, La Red en het CSRD Collectief.

Drs Monique Morée biedt de Expertdag “Implementatie van de CSRD en meer impact op de sociale thema’s” aan bij het opleidingstraject “Inzicht in en perspectieven van de SDG’s en de MKR”. Zij doet dat voor die organisaties die moeten rapporteren over, of vragen krijgen van hun afnemers over de Sociale hoofdthema’s binnen de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en hoe zij hun impact op deze hoofdthema’s kunnen verbeteren.

Een belangrijk onderdeel van de CSRD is het verzamelen van data. De CSRD gaat over de gehele keten en het samenwerken van partijen binnen de keten. Ook aan deze aspecten wordt aandacht besteed. Diverse praktijkvoorbeelden leiden tot inzichten en reflectie op de eigen praktijk. De deelnemers zijn hierdoor in staat om duidelijke acties te zetten op de relevante thema’s en hierover transparant en volgens de richtlijn te rapporteren.

Download hier de brochure