Christiaan Penning

Christiaan (Chris) Penning heeft zijn gehele loopbaan gewerkt op het raakvlak van techniek en commercie, toegespitst op productinnovatie en het openen van nieuwe (export)markten.
Sinds 2004 heeft hij zijn eigen consultancy- en participatieonderneming, met daarin o.m. tot 2014 een deelneming in een biotech-bedrijf in de VS, waar hij als managing partner actief was.
Chris Penning heeft met succes diverse dochterondernemingen en joint-ventures opgericht in Italië, Canada, de VS en China en commerciële samenwerkingsverbanden opgezet in Zuid-Amerika, Japan en andere Aziatische landen.
Penning is begonnen in de petrochemie in Rotterdam. Via de internationale commodity trade in Parijs en New York heeft hij gedurende zestien jaar gewerkt als CEO van een op wereldschaal opererend biotech-bedrijf in Oost-Nederland. Deze onderneming groeide uit tot een zeer winstgevende wereldmarktspeler in functionele eiwitten voor de farmaceutische, voedings- en diervoedingssector.
Chris Penning was daarnaast gedurende twaalf jaar in Brussel actief als voorzitter van een Europese producentenvereniging en lid van het bestuur van een van de grotere lokale Rabobanken. Daarnaast vervulde hij een aantal commissariaten.
Penning heeft een duidelijke mening over het Pyramide-concept. “Tijdens mijn loopbaan heb ik ervaren dat (inter)menselijke factoren van levensbelang zijn voor het goed functioneren van een organisatie.
Ze berusten vaak op vertrouwen, verbondenheid en integriteit.
Pyramide brengt deze factoren in kaart en probeert ze te herschikken, om vervolgens tot een resultaatgerichte aanpak te komen. Bij koerswijzigingen is de unieke aanpak bijzonder effectief als de belangen voor de deelnemers groot en uiteenlopend zijn. Daar sluit ik mij graag bij aan.”